Entegre Tarım ve Enerji Projesi

BİYOGAZ ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRE TESİSLERİ:

Türkiye, gelişen sanayisi ve yüksek üretim kapasitesiyle son 15 yıllık süre zarfında ekonomik anlamda büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Bu durum, Türkiye’nin enerji ihtiyacının giderek artmasına neden olmuş, ülkemiz, “İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı” (OECD) ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 15 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumuna gelmiştir.

2023 vizyonu doğrultusunda hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, bu minvalde üretim ve sanayi odaklı ekonomi anlayışını benimsemiştir. Bu duruma paralel olarak artan enerji talebinin yalnızca yaklaşık %26’sı yerli kaynaklardan karşılanabilmektedir. Bu durum, ülkemizin özellikle petrol ve doğal gaz ekseninde enerji ithalatına bağımlılığını her geçen gün artırmaktadır.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılıktan kaynaklanan cari açığı azaltmak adına bir dizi önlem almış ve enerjide çeşitliliğin artırılması için yenilenebilir enerji alanında yatırımlara öncelik vermiştir. Türkiye’nin en yaygın ve en büyük STK’sı olan MÜSİAD, her konuda olduğu gibi enerji ihtiyacı konusunda da Türkiye odaklı yaklaşımını sürdürmüş ve ülkemizin bu alandaki ihtiyacının giderilmesi adına yenilenebilir enerji üzerine önemli projeler geliştirmiştir. 

81 ilde 81 Biyogaz+Organik Gübre Tesisi

“Meselemiz Türkiye” şiarıyla yola çıkan MÜSİAD bu anlayışla, yaygın katılımlı, çok ortaklı, faizsiz finanse edilen Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Altaca Enerji partnerlerliğinde gerçekleştirilmesi hedeflenen proje kapsamında,  81 ilde 81 Biyogaz+Organik Gübre Tesisi kurulması hedefleniyor. Yatırımcı olarak yatırım bölgesinde “yerel MÜSİAD üyelerinin” projeyi desteklemesi öngörülüyor. Proje; kâr/zarar ortaklığı ve Vakıf Katılım Bankaları üzerinden finanse edilecek.

Biyogaz Nedir ?

Biyogaz, oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Kısaca Biyogaz, bitkisel ürünler ve hayvansal gübreler gibi organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade etmektedir.

 

Projenin yararları:

  • Hayvan Dışkıları, Organik Atıklar, Tarımsal Atıkları Kullanır.
  • Çevreyi Temizler, Yeraltı Sularının Kirlenmesini Önler.
  • Enerji Üretir.
  • Kimyasal Gübre Kullanımını Azaltır. Topraklarımızı Islah Eder.

Hedefler:

486 MWe Toplam Kurulu Güç

3.240.000 MWh/yıl elektrik üretimi

1.215.000  ton/yıl  organik gübre üretimi

3.442.000  ton/yıl organomineral gübre üretimi

20.695.500  ton/yıl atık berterafı

5.000 kişilik doğrudan istihdam

400 Milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önlenmesi
128 Milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önlenmesi

“Meselemiz Türkiye” düstüruyla yola çıkan MÜSİAD bu anlayışla, yaygın katılımlı, çok ortaklı, faizsiz finanse edilen Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Altaca Enerji partnerlerliğinde gerçekleştirilmesi hedeflenen proje kapsamında,  81 ilde 81 Biyogaz+Organik Gübre Tesisi kurulması hedefleniyor.

PDF OLARAK İNDİR

11.000'İ AŞAN ÜYESİ İLE MÜSİAD

MÜSİAD'A ÜYE OL
60.000'E YAKIN İŞLETMEYİ TEMSİL EDEN

Yaklaşık 1.800.000 kişiye istihdam sağlayan

YURTİÇİNDE 89 İRTİBAT NOKTASI BULUNAN

Üyelerin sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurumlarına ileten

YURTDIŞINDA 95 FARKLI ÜLKEDE

Toplamda 225 nokta ile hizmet veren bir sermaye platformudur.

İçerik Bulunmuyor!