Yayın

ARAŞTIRMA RAPORLARI NEDİR?

MÜSİAD, kurulduğu günden bugüne kadar, değerleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerini yalnızca bir “iş adamları derneği”nin takvimiyle sınırlamamış, aynı zamanda ülkemizin kalkınması için mevcut sorunları tespit etmek ve bunların çözümü için fikir üretmeyi de öncelikli sorumlulukları arasına almıştır. Bu bağlamda her sene hem ekonomik hem de toplumsal sorunları tartışan raporlar yayımlamıştır.

Ekonomiyle akademinin, iş dünyasıyla bürokrasinin sinir uçlarını birbirine bağlayan bu raporlar, yalnızca sorun tespiti ve çözüm önerisi getirmenin ötesinde, teoriyle pratiğin irtibatını temin eden birer çalışma olması bakımından da ayrıca önemlidir.
Her yıl farklı bir konuyu ele aldığımız Türkiye Ekonomisi Raporları, ekonomide ideal duruma yaklaşmak için hangi adımların atılması gerektiğini somut önerilerle ortaya koyan nitelikli birer araştırma olarak literatürde yerini almıştır.

“Kalkınma Yolunda Yeni Eşik: Orta Gelir Tuzağı” temalı 2012 yılı raporumuz, “Güven Ekonomisinde Büyümenin Finansmanı” isimli 2013 yılı raporumuz, “Cari Açığa Karşı KOBİ’ler ve Tarım’ başlıklı 2014 yılı raporumuz, “İşgücü Piyasaları: İşsizlik Eşitsizlik” başlıklı 2015 yılı raporumuz ve son olarak 2018 yılında hazırladığımız “Ticaret Diplomasisi” başlıklı raporumuz gerek değindikleri sorunlar bakımından gerekse içerdikleri öngörülü yaklaşım ve ayrıntılı öneriler bakımından, dikkat çekmeyi başarmıştır.

Türkiye’nin önde gelen akademisyen ve uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan raporlarımız, ülkemizin karşılaştığı ekonomik sıkıntıların atlatılması adına kapsamlı çözüm önerileri sunuyor.
... Devamını Oku

2020 PANDEMİ SONRASI GLOBAL BAKIŞ RAPORU

COVID-19 SONRASI DÖNEME GLOBAL BAKIŞ TESPİT VE ÖNERİLER

Bu rapor; pandemi krizine küresel bir bakış açısı ve çözüm seti oluşturmaya yönelik olarak bir "çerçeve" oluşturmak amacıyla "MÜSİAD İhracatı Geliştirme Ve Eşleştirme" komitesi tarafından hazırlanmıştır.
 

... Devamını Oku DOSYAYI İNDİR
TÜM YAYINLAR

TÜM YAYINLAR