Türkiye – Mena Ticari İlişkileri MÜSİAD İftarın’da Ele Alındı

20.05.2019

MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu tarafından, MENA ülkelerinin İstanbul’da görev yapan diplomatik misyon görevlilerinin katılımlarıyla iftar programı düzenlendi.

MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu tarafından, MENA ülkelerinin İstanbul’da görev yapan diplomatik misyon görevlilerinin katılımlarıyla iftar programı düzenlendi.

İftar’da konuşan Komisyon Başkanı Zeki Güvercin; Arap coğrafyasının Türk iş insanları için önemli bir ticaret bölgesi olduğunu belirtti. Türkiye’nin Arap halklarıyla yüzyıllardır süregelen; tarihi, kültürel ve sosyal yakınlığının bulunduğuna dikkat çeken Güvercin, ülkemizin özellikle son yıllarda, Arap ülkeleriyle olan ilişkilerinde, çok boyutlu ve geleceğe dönük bir dış politika izlediğini kaydetti.

Özellikle 2002 - 2018 yılları arasında gözlenen yatırımlarda, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ciddi bir gelişme kat edildiğini vurgulayan Güvercin, şu hususlara dikkat çekti:

“Türkiye’nin Arap ülkelerine yaptığı ihracat 2007 yılında 10,3 milyar dolarken, 2018 yılında 30 milyar dolara yükselmiş, Türkiye’nin Arap ülkelerinden yaptığı ithalat ise 2007 yılında 1,9 milyar dolarken 2018 yılında 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece, son 10 yılda Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaretin hacmi yaklaşık 3 katına çıkmıştır. Zira son yıllarda sağlanan artışlar, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin hâlâ gerisindedir. Bu minvalde; savunma sanayii, siber güvenlik, su, enerji ve gıda güvenliği, güvenlik güçlerinin eğitimi gibi alanlarda Türkiye ve Arap ülkeleri arasında gittikçe genişleyen ortak bir ekonomik zemin tesis etmek zorunlu hâle gelmiştir. Rakamsal verilerle de kısaca ortaya koymaya çalıştığım gibi, Türkiye ve Arap ülkeleri arasında ciddi bir iş potansiyeli bulunmaktadır. Hep birlikte daha çok çalışarak ve ilişkilerimizi canlı tutarak bu potansiyeli açığa çıkarmalıyız.”