Dış İlişkiler

Derneğimizin kurulduğu 1990 yılından bu yana gerçekleştirdiği faaliyetler ve çalışmalar arasında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. MÜSİAD, Türk işadamlarının yurtdışına açılmasını teşvik etmek, onların ihracat, ithalat, yatırım ortaklıkları ve teknoloji alışverişi gibi alanlarda uluslararası ilişkilerini geliştirme konusunda büyük bir ilerleme sağlamıştır. Bu çalışmaların esası, ülkeler arasındaki ekonomik, ticari ve sosyo-kültürel ilişkilerin geliştirilmesi anlayışına dayanır. Bu bağlamda, Uluslararası İlişkiler, Fuar Forum ve Organizasyon ve Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.