Genel Başkan

Merhaba,

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak çıktığımız yolda, Türkiye’nin ilerlemesi adına 27 yıldır çalışıyoruz. Günden güne büyüyor, Türkiye’nin ve dünyanın her köşesine yayılıyoruz. MÜSİAD çatısı altında toplanan işadamlarına, özgüven, vizyon, yeni pazarlar kazandırıyor, onların Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan oluşturuyoruz.

Bizden önce görev alan arkadaşlarımız, yaptıkları işlere dört elle sarılmış, üstlendikleri sorumlulukları layıkıyla yerine getirmek için var güçleriyle çalışmışlardır. Bugüne kadar MÜSİAD’a emek veren Başkanlarımıza ve Yönetim Kurullarına teşekkür ediyorum.

Biz de, yeni Yönetim Kurulumuzla birlikte, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetlerimizi daha ileri götürecek ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşıyacağız.

MÜSİAD’ın, MÜSİAD’ın üyelerinin, MÜSİAD’ın “Yüksek ahlak – Yüksek Teknoloji” düsturunun, MÜSİAD’ın 27 yıl öncesinden bugünlere ışık tutan vizyonunun daha iyi anlaşıldığı bir dönemde, MÜSİAD’ın yeni yönetimi olarak, dün nasılsa, yarın da hiç bir ayrım yapmadan, Türkiye yararına her işte, herkesle, ekonomik ve sosyal ilişkiler kurmaya devam edeceğiz. Bununla da yetinmeyip, iş yaptığımız her alanda Türkiye’nin vizyonunu geliştirecek sosyo-ekonomik etkileşimlerle, ülkemize toplumsal katkılar sağlayacağız.

Türkiye daha hareketli, daha bereketli bir ekonomik sürece girmektedir. Ancak bu, “taşı delen, damlaların kuvveti değil, sürekliliğidir” gerçeğini bilerek, yol alacağımız bir dönemdir.

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefi, kamunun ve özel sektörün küresel rekabete tam anlamıyla hazır olmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz, ortaya koyduğu performansla birlikte, kritik bir eşiğe gelmiştir. Geldiğimiz konumda, orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine geçebilmemiz için, öncelikli alanlar iyi belirlenmeli, yapısal ve mikro reformlar hızla uygulanmalıdır.

Bu noktada, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olarak, yeni kalkınma hamlesiyle birlikte, sanayide ileri teknolojiye hızla geçilmelidir.

Alvin Toffler’in de işaret ettiği gibi “İlk çağlarda güçlü olan, endüstri çağında zengin olan kazanırdı. Bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır!” Bu sebeple, en değerli sermayemiz olan insan kaynağımız güçlendirilmeli, daha fazla katma değer üreten girişimcilik desteklenmelidir.

Elbette, tüm bu uzun süreli hedef ve planlar için, özgürlükleri kısıtlamayan, ülke kalkınmasına katkı sağlayan istikrarlı politikalar ve uygulamalara devam edilmeli, demokrasimizin kalitesi ve standartları da yükseltilmelidir.

Yeni Yönetim Kurulumuzun çalışmalarının ve yeni dönemdeki hedeflerimizin başta ülkemiz, iş dünyamız ve MÜSİAD için hayırlı olmasını temenni ediyor, Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Nail OLPAK

Genel Başkan