Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, profesyonel kadrodan oluşan derneğin icra organıdır. En üst düzey yöneticisi Genel Sekreterdir ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Genel Sekreterlik;
- Yönetim Kurulunun ve Yönetim Kuruluna bağlı tüm komisyon ve alt kurulların toplantılarının organize edilmesi,
- Gündem, karar ve faaliyetlerinin raporlanması,
- Alınan kararların uygulanması,
- Derneğin tüm faaliyetlerinin programlaması, bütçelendirilmesi, icrası ve raporlamasına
ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmekle görevli ve yetkilidir.