2019 yılı Ocak ayında SAMEKS verileri İstanbul’da açıklandı. Buna göre; SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 42,3 değerine geriledi. Böylece 50 referans değerinin altındaki seyrini sürdüren endeks, reel sektörde gözlenen ivme kaybının Ocak ayında da devam ettiğine işaret etti

2019 yılı Ocak ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 42,3 değerine gerilemiştir. Böylece 50 referans değerinin altındaki seyrini sürdüren endeks, reel sektörde gözlenen ivme kaybının Ocak ayında da devam ettiğine işaret etmiştir.

Endekste gözlenen 2,3 puanlık azalışta hizmet endeksinin önceki aya göre 2,1 puan azalarak 42,8 puana gerilemesi etkili olurken, sanayi endeksi de 1,6 puan düşüş kaydederek 42,0 seviyesine gerilemiş ve bileşik endeksteki ivme kaybını hızlandırmıştır.

Sanayi sektöründe yeni siparişlerde gözlenen azalışlar Ocak ayında da sürmüş, buna bağlı olarak üretimdeki ivme kaybı devam etmiştir. Hizmet sektöründe ise girdi alımlarının zayıf seyretmesi, iş hacmini olumsuz etkilemiştir. Böylece her iki sektöre ilişkin endeks de 2019 yılına 50 referans değerinin altında giriş yapmış ve Ocak ayında reel sektöre ilişkin olumsuz bir görünüm arz etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, 2019 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 42,0 seviyesine gerilemiştir.
Sektöre yönelik yeni siparişler, önceki aya göre 1,6 puan azalmış ve 39,1 seviyesine gerilemiştir.

Girdi alımlarında önceki aya göre 0,4 puanlık nispi bir artış gözlenmiş olsa da endeksin 49,2 puanlık seviyesi, sanayi sektörüne yönelik satın alımlardaki ivme kaybının sürdüğüne işaret etmektedir.

Önceki aya göre 4,2 puan azalarak 47,6 seviyesine gerileyen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi de, reel sektörün hammadde ve ara mamul temininde aksaklıklar olduğunun sinyalini vermektedir.

Bu gelişmeler neticesinde, sektöre ilişkin istihdam alt endeksi 1,7 puan azalarak 40,6 seviyesine gerilemiş ve 50 referans değerinin altındaki seyrini sürdürerek sektördeki istihdam kaybının devam ettiğine işaret etmiştir.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, 2018 yılının Ağustos ayında başlayan ivme kaybını 2019 yılı Ocak ayında da sürdürmüş ve 50 referans değerinin altında kalmıştır.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi, 2019 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 2,1 puan azalarak 42,8 seviyesine gerilemiştir. Hizmet sektörüne yönelik girdi alımları önceki aya göre 1,6 puan azalarak 47,5 seviyesinde gerçekleşmiş ve böylece 50 referans değerinin altındaki seyrini sürdürmüştür.

Girdi alımlarında gerçekleşen bu azalışa bağlı olarak, sektöre ilişkin iş hacmi önceki aya göre 0,9 puan azalış kaydederek 37,3 puana gerilemiştir. Sanayi sektöründe olduğu gibi, hizmet sektöründe de tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi 50 referans değerinin altına gerilemiş ve firmaların mal ve hizmet tedariklerinde gecikmeler olduğuna işaret etmiştir.
Bu gelişmeler ışığında, hizmet sektörüne ilişkin istihdam alt endeksi önceki aya göre 3,7 puan gerilemiş ve 42,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksinde geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde başlayan ivme kaybı 2019 yılının Ocak ayında da sürmüştür.

YORUM:

2018 yılının son çeyreğini 45,0 puan ortalamasıyla kapatarak ekonomik aktivitedeki durgunluğa işaret eden SAMEKS Bileşik Endeksi, 2019 yılının ilk ayında da olumsuz görünümünü sürdürmüştür. TÜİK tarafından açıklanan sektörel güven endeksinde gözlenen azalma ve TCMB tarafından açıklanan imalat sanayii kapasite kullanımının önceki aya göre sabit kalması, SAMEKS’teki durgunluğu desteklemektedir. Yine TCMB tarafından açıklanan reel sektör güven endeksinde gözlenen artış ise ekonomik aktivitenin önümüzdeki dönem projeksiyonu için olumlu görünüm arz etmiştir. Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hedeflenen “ekonomik dengelenme” sürecinin etkisiyle, önümüzdeki dönemde de SAMEKS’teki ivme kaybının sürmesi beklenmektedir.


2019-01-31