Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MÜSİAD Expo kapanış konuşmasında; “MÜSİAD’ın gündeme getirdiği kimi başlıklar var ki, bunların her birini hem ülkemize katkı sağlaması hem de dünya için model oluşturması bakımından çok değerli buluyorum. Bu projelerden biri Türkiye merkezli bir gayrimenkul borsasının kurulmasıdır” sözleriyle ortaya koyduğu vizyon projesi hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 yılında, 30. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) Bakanlar Toplantısında dile getirdiği Gayrimenkul Borsası, bir sonraki 2015 yılı İSEDAK Bakanlar Toplantısında onaylanarak bir İSEDAK projesine dönüştü.

Son olarak 34. İSEDAK Bakanlar toplantısında da Türkiye merkezli Gayrimenkul Borsası’nın hızlandırılması talimatı Cumhurbaşkanımız tarafından verildi.

Gayrimenkul Kıymetler Borsası’nın amaçları, hedefleri ve işleyiş şekli hakkında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ve İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi Başkanı Naci Ağbal’a detaylı bilgilendirme yapıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Hikmet Köse, GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Köse, GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, İSEDAK Koordinasyon Ofisi Genel Direktörü Mehmet Metin Eker ile heyet temsilcileri ve bürokratlar toplantıda hazır bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta, big-data ve yapay zeka marifetiyle üretilen muazzam veritabanıyla ilk etapta güvenli alım-satım platformunun oluşturulması, akabinde gayrimenkul sermayesinin menkulleşmesine dair borsalaşma sürecinin detayları anlatıldı. Gayrisafi yurtiçi hasılamızın yüzde 16’sıyla, ülkemizin en büyük sektörü konumundaki gayrimenkul piyasasındaki şeffaflaşma, izlenebilir, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir verilerle değer karmaşasının önüne geçilmesi hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, gayrimenkul sektöründeki değer karmaşasının giderilmesiyle birlikte sektörün azametini ortaya çıkarabileceğimizi ve gayrimenkul ihracını gerçekleştirebileceğimizi iletti. MÜSİAD’ın 87 ülkede 200’den fazla şubeden oluşan uluslararası bir ağa sahip olduğunu ve bu potansiyeli gayrimenkul ihracı konusunda seferber ettiğini belirten Altun, “Sadece Türkiye gayrimenkul piyasasını düzenlemekten bahsetmiyoruz. Türkiye merkezli tüm dünyaya örnek olacak, yerli ve milli yüksek teknoloji yazılımımızı destekleyen big-data algoritmalarımızı, yapay zeka yönetiyor. Blok zinciri sisteminin de entegrasyonuyla dijital tapu el değiştirmelerinin ve değer takasının yolu açılıyor” dedi.

 “İnanılmaz Boyutlarda Yabancı Yatırım Çekebiliriz”

Değer karmaşasının ortadan kalkması konusunda çalışmaları olduğunu dile getiren Naci Ağbal, şunları kaydetti:

“Burada güvenli alım-satım platformundan tam teşekküllü borsaya giden süreçte sektörün regüle edilmesini, sektörün bilgiyi ön plana çıkarıp dijitalleşmesini konuşuyoruz. Böyle güvenli bir sistem, bizi menkul kıymetleştirmeye götürebilir. Gayrimenkulün barınma aracı olmaktan çıkıp, yatırım ve borsada işlem görecek sermaye birikim alanı olmasından bahsediyoruz. Gayrimenkul ve türevlerine yatırım yapacakların, ihtiyaç duyacağı her türlü data şeffaf bir şekilde sunuluyor.

Dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz. GABORAS’a çok önem veriyorum. İslam ülkelerinin ekonomik yakınlaşmasına hizmet edecek bir iş olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de yapay zeka kullanan dijital bir borsayı üretirsek, yarın dünyanın dört bir tarafından alıcılar bu sisteme girecektir.”
“Bütün Birimlerimizle Seferberlik Halindeyiz”

Toplantıda söz alan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan proje için tüm birimlerle seferberlik halinde hareket ettiklerini belirtti. GABORAS’a ilişkin detaylı bilgi veren Kaan şu hususlara dikkat çekti:

“MÜSİAD ve GABORAS ekibi ile Lütfi Elvan ve Hayati Yazıcı başkanlığındaki heyete bilgi verdik, kamu kurumlarına bilgilendirmelerde bulunduk ve yirmiye yakın kamu kuruluşuyla görüşmelere imza attık.  

Uluslararası dijital platformu tamamladık, borsa altyapısı için büyük oranda hazırlıklıyız, Cumhurbaşkanımız’ın hızlandırın talimatından sonra ulusal ve uluslararası tüm birimlerimizle seferberlik halindeyiz.”

Toplantı sonunda, 8 Kasım 2018 tarihli, 21 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi* kapsamında ilgili tüm kamu birimleri, bakanlık ve bakan yardımcıları ile konuyla ilişkili tüm yöneticilerin dâhil olacağı, sonuçları kullanılacak ortak çalışmanın, İstanbul’da düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu sayede, Gayrimenkul borsası kurulması konusundaki bürokratik süreçlerin önünün açılması, resmi, piyasa ve regüle dataların paylaşılması ve borsalaşma sürecinin hızlandırılması planlanıyor.

*İlgili kararname ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde “İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. Bu birim, İSEDAK’ın üye ülkelere yönelik uluslararası sekretarya hizmetlerini deruhte etmenin yanı sıra ülkemizin İSEDAK kapsamındaki tüm işbirliği faaliyetlerinin koordinasyon ve takibinden sorumlu olacaktır.


2018-12-24