Genel Başkan Kaan: “AB’ye Üyelik Sürecine Yönelik Hükümetimizin Gösterdiği İradeyi Son Derece Olumlu Karşılıyoruz”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum süreci yolunda önemli bir konumda yer alan Reform Eylem Grubu (REG) toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Kaan açıklamasında şu hususlara dikkat çekti:

Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler, tarihi süreç içerisinde önemli bir ivme yakalamış ve AB, Türkiye’nin en önemli siyasi ve ekonomik partnerlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği kararı ile AB, Türkiye’nin hem en büyük ticaret ortağı hem de en büyük yatırımcısı konumuna yükselmiştir. Buna rağmen; Gümrük Birliği sisteminde Türkiye’nin aleyhine işleyen birçok mekanizmanın, mevcut ekonomik ilişkilerin daha üst seviyelere çekilmesine engel olduğu da inkâr edilemez bir gerçektir. Bu bağlamda toplantıya katılan Bakanlarımızın üzerinde durduğu Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize muafiyeti sürecinin işletilmesine yönelik iradeyi, iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir aşama olarak görüyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye; her yıl bir milyon büyüyen 80 milyonluk aktif nüfusuyla AB ülkeleri için önemli bir pazar, Avrupa’ya uzanan enerji yollarının güvenliği için önemli bir aktör, ekonomik ve siyasi istikrarıyla birliğin iç çatışmaların yaşandığı devletlerle arasında set oluşturan önemli bir partnerdir.

AB ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere bakıldığında, ülkemize 2017 yılında 7,4 milyar dolar doğrudan yatırım yapıldığı; bunların 734 milyon dolarının Hollanda’dan, 334 milyon dolarının İngiltere’den, 212 milyon dolarının ise Almanya’dan geldiği görülmektedir. Son açıklanan ekonomik veriler ışığında bakıldığında, AB’nin Türkiye ihracatındaki payının % 48,7 ile birinci sırada olması, AB’nin Türkiye ekonomisinin geleceği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler, dönem dönem sekteye uğrasa da AB ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerden vazgeçilmesi mümkün görünmemektedir. Türkiye ile AB aynı coğrafyayı paylaşmanın kaderi olarak, çeşitli pürüzlere rağmen göçmen sorunun yönetilmesinde birlikte hareket etmeyi başarmıştır. Bu bağlamda, özellikle Ağustos ayı başından beri ABD tarafından Türkiye ekonomisini hedef alan hukuk ve etik dışı yaptırımlara karşı, Avrupalı siyasi aktörler tarafından ülkemiz lehine yapılan açıklamaların olumlu içeriğini, geçmiş dönemlerde yaşanan siyasi anlaşmazlıkların bertaraf edilmesi adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bütün bu gelişmeler karşısında, ekonomi alanında süregelen pozitif ilişkilerin siyasi ilişkilere de olumlu yansımasını ve Türkiye tarafından atılan iyi niyetli adımların AB tarafından da bir fırsat olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz.

MÜSİAD olarak başta, Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Belçika olmak üzere Avrupa’nın en önemli merkezlerindeki teşkilat ağımızla, Türkiye ile AB arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir misyon üstleniyor, “Ticaret Diplomasisi” vizyonuyla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda önümüzdeki süreçte, Avrupa’daki teşkilat ağımız üzerinden AB ülkeleri ile ikili ilişkileri ileri boyutlara taşımayı, oradaki kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar üzerinden gerçekleştireceğimiz iş birliği anlaşmaları ile ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu minvalde, Hükümetimizin AB’ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik sergilediği iradeyi oldukça olumlu karşılıyor, MÜSİAD olarak ilişkilerin geliştirilmesi noktasında devletimize destek olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.


2018-09-03