KOBİ’lere Alternatif Finans Modeli: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Bülent Tüfenkcinin teşrifleriyle “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve Taşınır Rehin Sicili” konulu panel düzenlendi. Organizasyonda, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uğurlu’da yer aldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisi üzerinde KOBİ’lerin çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kaan, “ Bugün KOBİ'ler Türkiye'de ihracatın yüzde 55'ini, istihdamın yüzde 73'ünü, ithalatın yüzde 38'ini, cironun da yüzde 62'sini yapıyor. Yani burada KOBİ'leri sistemin dışında göremeyiz. Ticaretin ana unsuru Türkiye'de KOBİ'ler üzerinde yürüyor. KOBİ'lerin artan küresel rekabet içinde var olabilmeleri ve istikrar içinde büyüyebilmelerinin önünü açmak adına, yeni bir fon modeli gibi duran 6750 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Bu kanunla birlikte alacaklıya, işletmeye dair unsurların teslimi dışında rehin hakkının geldiğini ve bu hakkın bir güvence olarak kullanıldığını görmekteyiz" dedi.

"Bu Ülkede Dış Ticaretin İtici Gücü Hala KOBİ’lerdir"

Abdurrahman Kaan, büyük şehirlerden kırsala, tersine göçün başladığını, son 4 yılda kırsalın ve Anadolu’nun itici gücünün yeniden KOBİ’ler olacağını düşündüklerini ifade ederek, "Bu olmazsa olmaz. Nitekim Anadolu sermayesi İstanbul’a taşınırken kaynağını ve çıkış noktasını, KOBİ çalışkanlığı ve dinamizminden almamış mıdır? MÜSİAD üyelerinin önemli bir kısmının da KOBİ olmasından ya da KOBİ geleneğinden gelmesinden onur duymaktayız. Bundan sonraki gayemiz de bu kuruluş ruhunun bozulmadan ve ilk günkü heyecanı ile büyüyerek çoğalmasıdır." diye konuştu.

Kaan, "Bu kanunla birlikte alacaklıya, işletmeye dair unsurların teslimi dışında rehin hakkının geldiğini ve bu hakkın bir güvence olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bu kanun, alternatif bir fon modelidir. Çünkü rehne konu taşınırların kapsamı genişlemektedir. Taşınır rehnide aleniyet ile menkul mallar, işletme faaliyetlerini engellemeden istenilen yere taşınır ve bu da rehnin paraya çevrilmesinde alternatif bir yol sunar." ifadelerini kullandı.

Büyüme Rakamları Dünyayı Kıskandıracak Düzeyde

Organizasyonda açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin 2017 yılını güçlü bir büyümeyle tamamladığını vurguladı. Tüfenkci, “Türkiye dünyayı kıskandıracak büyüme rakamlarıyla 2017’yi tamamlamış oldu. Yine yüzde 57,1 ihracat rakamıyla tüm zamanların en iyi ikinci ihracat rakamlarını yakaladık. Sanayi kullanma kapasitemize baktığımızda yüzde 80’lere varan imalat sanayisi kapasite kullanım oranlarını yakaladık. Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye son 7 yılda 6 milyon 600 bin insanına iş bularak önemli sıçrama yapan ülkeler konumuna erişti.” bilgilerini verdi. 

Alternatif Bir Finansa Erişim Modeli Oldu

Tüfenkci, Türkiye ekonomisinin omurgası niteliğinde olan KOBİ'ler ve tüccarların finansmana erişimde sorunlar yaşadığını hatırlatarak, bakanlığın ‘Taşınır Malların Rehni Yasası’nı 1 Ocak 2017’de faaliyete geçirdiğini anımsattı. Tüfenkci, “Finansa erişim noktasında finans kuruluşlarının yapılarından dolayı her başvurandan mutlaka güçlü teminatlar istediklerini görüyoruz. İşte bu noktada dünyanın da uygulamaya yeni soktuğu Taşınır Malların Rehni Yasası’nın Türkiye’de hayata geçmesi gerektiğini düşündük. Burada özellikle 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile artık KOBİ'lerimizin finansa erişim noktasında alternatif bir finansa erişim modeli oldu.” diye konuştu. 

Yasa Kısmi Teminatın Önünü Açtı

Sistemin, faydalanıcılara prosedüre boğmadan pratik işleyiş olanağı sağladığını anlatan Tüfenkci, sİstem kapsamında hayvancılıkla ilgilenenlerin hayvanlarını, çiftçilerin ağaçlarını teminat olarak gösterebildiğini söyledi. 

Yasanın getirdiği sistemle kısmi teminat göstermenin önünün açıldığını anlatan Tüfenkci, “Siz daha önce finans kuruluşlarından kredi aldığınızda işletmenizin tamamını rehin gösterme zorunluluğu vardı. Şimdi bu düzenlemeyle sadece içerideki makineyi teminat verebilirsiniz, markanızı, stokunuzu teminat olarak verebilirsiniz. Yasa kısmi teminatın önünü açtı.” bilgilerini verdi. 

Bu Sistemden En Fazla Yararlananlar Tacirler

Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil edilen rehin sözleşmesi karşılığında ticari aktörlere sistemle 135 milyar lira, 10 milyar dolar ve 4 milyar avro finansman imkânı sağlanmıştır. 

Baktığımız zaman bu finansman modelinden en fazla yararlanan grup tacirler. Rehin karşılığı sağlanan 135 milyar liralık finansmanın yaklaşık 128,5 milyarlık kısmını tacirler kullanmıştır. Yine çiftçilerimiz 8 milyon liralık kısmından faydalanmış, esnaflarımız 2,1 milyar liralık kısmından faydalanmış.” değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye etkinliğin anısına plaket takdiminde bulundu.


2018-01-04