2018 yılı Ağustos ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 51,3 değerine yükselmiş ve böylece 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdürerek ekonomik aktivitedeki canlılığın devam ettiğine işaret etmiştir

Endekste gözlenen bu artışta hizmet endeksinin 1,9 puan artarak 52,6 puana yükselmesi etkili olurken, sanayi endeksi ise 49,2 puana gerileyerek bileşik endeksteki artışı sınırlamıştır.

Hizmet sektörüne ilişkin girdi alımları bu dönemde de artışını sürdürmesine karşın iş hacmindeki gerilemenin devam ettiği gözlenmiştir. Sektördeki istihdamın yeniden artışa geçmesi ise endeksteki artışta önemli bir rol oynamıştır. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerdeki düşüşle birlikte üretimde hızlı bir gerileme yaşanmış, girdi alımları ise artışını sürdürmüştür.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, 2018 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 2,8 puan azalarak 49,2 seviyesine gerilemiştir.
Sektöre yönelik girdi alımlarının önceki aya göre 0,6 puan azalmasına karşın 63,5 puanda seyretmesi, ekonomik faaliyetlerin ritmini koruğuna işaret etmektedir.
Buna karşın yeni siparişlerde gözlenen 5,4 puanlık sert düşüş, bu döneme ilişkin sanayi üretimine olumsuz yansımış ve üretim alt endeksi 43,2 seviyesine kadar gerilemiştir.

Girdi alımlarındaki pozitif görünüme rağmen yeni siparişler ve üretimde yaşanan bu gerileme, sektöre ait nihai mal stokunun artış kaydetmesine neden olmuştur.
İstihdam alt endeksi ise önceki aya göre 0,4 puan artış kaydederek yeniden 50 referans değerinin üzerinde yükselmiş ve olumlu bir görünüm arz etmiştir.
Bununla birlikte SAMEKS Sanayi Endeksi, 20 ay aradan sonra 50 puan eşiğinin altına gerilemiş ve Ağustos ayında sanayi sektöründe nispi bir duraksama yaşandığına işaret etmiştir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi, 2018 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 1,9 puan artarak 52,6 seviyesine yükselmiştir.
Endekste gözlenen bu artışta girdi alımlarının 2,3 puan artarak 66,3 seviyesine yükselmesi etkili olmuştur.

Girdi alımlarındaki artışa karşın iş hacmindeki durgunluğun sürmesiyle, bu dönemde sektöre ilişkin nihai mal stokun 2,6 puan artış kaydederek 50,2 sevisine yükselmiştir.
Önceki aya göre 5,0 puan artarak 52,7 seviyesine yükselen istihdam alt endeksi ise hizmet sektörüne yönelik işgücü piyasasındaki toparlanmaya işaret etmektedir.
Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi 2018 yılı Ağustos ayında 52,6 puanla sektöre yönelik olumlu görünümün devam ettiğini göstermiştir.


2018-09-03