MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak‘ın Uşak Şube Açılışı Gala Konuşması

MÜSİAD Uşak Şubesi Açılışı, Gala Yemeği

30.Kasım.2013, Cumartesi

Sayın Valim, Milletvekillerim, Belediye Başkanım,

Oda, Kurum, STK’lar ve İş Dünyamızın Başkan ve Temsilcileri

MÜSİAD’ın Değerli Başkan ve Üyeleri, MÜSİAD Dostları,

Değerli Medya Mensupları, Hanımefendiler, Beyefendiler,


Hepinizi, şahsım ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, MÜSİAD adına saygıyla selamlıyorum, açılışını gerçekleştirdiğimiz Uşak Şubemizin Gala yemeğine hoş geldiniz, şeref verdiniz.


MÜSİAD ailesi büyüyor. Teşkilatlanmamızı yurtiçinde ve yurt dışında her geçen gün genişletiyoruz. Dün Afyon’da bir hizmet noktamızı daha açtık. Bugün ise, merkezinde 2 tane (Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Karma Organize Sanayi Bölgesi), Karahallı İlçesinde 1 tane Organize Sanayi bölgesi bulunan, elektriği Anadolu topraklarında ilk defa kullanan ve Türkiye'nin ilk şeker fabrikasını kuran “Girişimci Kent” Uşak’ta, 68.ci Hizmet noktamızı sizlerin de katılımıyla faaliyete geçirdik. Rabbimize hamdolsun.


Sayın Valim, Değerli Misafirler,

MÜSİAD, geride bıraktığı 23 yılın sonunda; 7.000’ini aşan üyesi ile 35.000’e yakın işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 1.500.000 kişiye istihdam sağlayan bir işadamları derneği oldu. Bugün MÜSİAD, yurtiçinde 68 irtibat noktasıyla; yurtdışında 4 aktif temsilci ile birlikte 60 farklı ülkede toplamda 143 nokta ile hizmet veren bir STK haline geldi. Bu büyük aile içerisinde, siz değerli üyelerimiz ve ülkemiz için bıkmadan, yorulmadan, usanmadan ve durmadan çalışmaya devam ediyoruz.


Birlikten kuvvet doğar inancını taşıyan İşadamları olarak, ülkemizin her şehrinde, işadamlarını bir araya getirmeye çalışıyoruz. Girişimci Kent, Uşak’ta da, bu birliktelik için büyük çaba harcayan Şube Başkanımız Sn. Nuri Arslan’a, teşekkür ediyorum.


Faaliyetlerimizden küçük bir demeti gösterebilmek adına, son bir kaç haftadan birkaç kare fotoğrafı sizinle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin dört bir yanında, sektörel sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı Sektör Zirveleri gerçekleştiriyoruz.


Ankara’da Sağlık Zirvesi'ni, Antalya’da Gıda ve Tarım Zirvesi'ni, en son, güzel şehrimiz Bursa’da Tekstil ve Deri Zirvesi'ni, sektör temsilcilerinin katılımlarıyla tamamladık. Bugün, biz Uşak Şubemizin açılışını yaparken, arkadaşlarımız Adana'da İnşaat Sektör Zirvesi'ni gerçekleştiriyorlar.


Bu dönemde, yurtdışı temaslarımızı da yoğun bir şekilde sürdürdük. AB Bakanımız Sn. Egemen Bağış ile Brüksel Temsilciliğimizi açtık. Sn. Başbakanımızla Finlandiya, İsveç ve Polonya gezisindeydik. Devamla, önceki dönem Başkanlarımızla birlikte Berlin’de, yoğun bir katılımla, Genç Girişimciler Kongresini gerçekleştirdik.


Geçen hafta, Çarşamba günü, ben Ankara’da Sanayi Şurası’ndaydım, arkadaşlarımız Suud Ticaret Bakanı ve işadamları heyetini Genel Merkezimizde ağırlıyorlardı. Perşembe günü, ben Lüksemburg Dükü ile programdayken, arkadaşlarımız İtalyan iş dünyası temsilcilerini Genel Merkezimiz ’de ağırlıyorlardı. Cuma günü, biz Mardin’de GİK çalışmasındayken, arkadaşlarımız Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı ile, Ulaştırma, Ekonomi, Yatırım Bakanları'nı MÜSİAD’da misafir ediyorlardı.


Son olarak, geçtiğimiz hafta sonu Mardin’de, MÜSİAD tarihinin en kalabalık GİK toplantısını gerçekleştirdik. Adeta bir çıkarma yaparcasına, yurtiçi ve yurtdışından 700 kişiyi ağırladığımız Mardin GİK toplantımızda, “Büyümenin Sistematiği” konusunun ele alındığı Çalıştayımızı, 13 sektör başlığı altında, üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Tabiri yerindeyse, Bölge'ye ve Mardin'e, damga vurduk.


Kıymetli misafirler,

Çok kısa bir özetini vermeye çalıştığım faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Dün Afyon'un açılışını yaptık, bugün de, yeni hizmet noktamızı, Uşak Şubemizi açıyoruz. Hemen ardından, Çorum, Manisa, Erzincan ve Sinop açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. 21.Aralık'ta da, Diyarbakır’da, Başkanlar Toplantımızı organize edeceğiz.


Önümüzdeki hafta da bambaşka bir heyecan bizleri karşılayacak. Genç MÜSİAD’ımız “İş Dünyasında Rızk/Risk İkilemi” temasıyla 4. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi’ni organize edecek. Dünyanın farklı coğrafyalarından, 50’yi aşkın ülkeden, 1.200 yabancı genç işadamı ve yurt içinden 3.000’i aşkın işadamı, 6-7 Aralık’ta, İstanbul’da bir araya gelecekler. Bu buluşma, değerlerine bağlı ama, gözü de ufkun ötesini gören bir genç işadamı profilinin çizileceği bir kongre olacak.


Üstat Necip Fazıl’ın ifadesiyle, “kökü ezelde, dalı ebedde” bir sistemin “nasıl”ını, gençlerimiz masaya yatıracak. Kongre ile eş zamanlı olarak bir gençlik fuarı da düzenlenecek. Bu fuarda, genç girişimcilerimiz ürünlerini uluslararası katılımcılara tanıtma fırsatı bulacak. Çok boyutlu, nitelikli ve özgün bir kongre olacak. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz.


Her zaman söylediğimiz gibi, ‘’Üyelerimiz büyüdükçe MÜSİAD, MÜSİAD büyüdükçe de Türkiye büyüyecektir’’.


Sayın Valim, Değerli Konuklar,

Hükümetimiz, son on yılda, pek çok yenilik ve reforma imza attı. Yatırımcı için önemli unsurlardan olan “Siyasi İstikrar” ile beraber “Mali Disiplin” sağlandı, güven ortamı oluşturuldu, sağlanan huzur ortamı da devam etmekte. Atılan bu olumlu adımların meyvelerini aldık ve alıyoruz.


Küresel krizin etkilerinden bir türlü kurtulamayan, dünyanın önde gelen ülkelerinin, büyüme adına ciddi çaba sarf ettikleri bir dönemde, Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürmesi çok önemlidir. Ekonomimiz, 2013'ün ilk yarısında %3,7 büyürken, özel sektör yatırımlarında, ilk çeyreğe kıyasla, ikinci çeyrekte bir toparlanma oldu.


Bu toparlanmanın, hedeflerimiz için yetersiz kaldığını; fakat, Mayıs'tan itibaren yaşanan, Gezi olayları ve FED’in mesajları gibi, iç ve dış şoklara rağmen, azımsanamayacağını görüyoruz. 3. çeyreğe baktığımızda, 15 çeyreklik kesintisiz büyümenin devam edeceğini ve Eylül ayındaki %5,8’lik sanayi üretimi artışını da göz önünde bulundurarak, büyümeyi %4 bandında öngördüğümüzü belirtmek isterim.


Küresel ekonomi ve finansal piyasalar 2008 krizinden bu yana hala denge arayışı içinde ve yaşanan dalgalanmalar, Türkiye gibi dış finansman ihtiyacı yüksek olan ülkeler için elbette bir risk oluşturuyor. Büyümenin sürdürülebilirliği açısından, finansman ihtiyacının karşılanması oldukça önemli.


Tam burada vurgalamak istediğim bir nokta var. Bugün, Ülkemizdeki işletmelerin %99'unu, küçük ve orta ölçekli şirketler oluşturmaktadır. Ekonomimiz için bir risk olarak görülen Cari Açığı çokça konuştuğumuz şu günlerde, 2012 yılında, ihracatın % 62,6’sını ve ithalatın % 38,5’ini, KOBİ'ler gerçekleştirmiştir. İronik bir ifadeyle, KOBİ'ler, büyük işletmelerin Cari Açığını kapatmışlardır.


Diğer yandan, 2012 yılında ihracat yapan şirketlerin yarısı, sadece bir ülkeyle ticari ilişki geliştirebilmiştir. Bunun arkasında, kurumsal yetersizlikler, nitelikli işgücü eksikliği ve finansman sorunları öne çıkıyor.


Piyasalardaki tedirginlik kaynaklarından birisi de, FED’in tahvil alımlarını azaltmaya başlamasıyla, Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerinin olumsuz etkilenme riskidir. Bize göre, FED kararları, tek başına Türkiye için bir tahteravalli değildir. Ekonomimiz, FED kararlarının muhtemel etkilerini savuşturacak dinamiklere sahiptir.


Yerel seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 2014 yılından itibaren, 2 yıllık bir seçim dönemine girmekteyiz. Bu dönemde, Ekonomi yönetiminin, mali disiplinden taviz vermeyen, ama, özellikle küçük ve orta boy işletmeleri de kendi halinde rüzgârlara terk etmeyen, tüketimi körüklemeyen, ama 2012'de olduğu gibi iç piyasayı daraltmayan bir ekonomi politikası sürdürmesini bekliyoruz.


Değerli Misafirler,

1233 yılına kadar Bizans hakimiyetinde kalan ve bu tarihten sonra tamamıyla Türk hakimiyetine giren Uşak, tarihi boyunca bir sanayi ve ticaret şehri oldu. 19. yüzyıla kadar bulunduğu bölgenin yapısından dolayı siyasi olayların merkezinde olan il, 19. yy.’dan sonra sakin bir dönem geçirerek canlı bir ticaret şehri haline gelmiştir. Özellikle halı ve kilimleri, İzmir yoluyla, İngiltere ve Fransa’ya kadar ulaşmıştır. Bugün ise, 283 firma sayısına sahip Karma Organize Sanayi Bölgesi ve 278 firma sayısına sahip, 10.000 kişinin istihdam edildiği ve ihracatı 100 milyon dolar civarında olan Uşak Organize Sanayi Bölgesi ile, iline ve bölgesine yüksek sayıda istihdam sağlayan bir sanayi üssü haline gelmiştir. Bu gelişim bizi, gelecek adına heyecanlandırmış ve motivasyonumuzu arttırmıştır.


MÜSİAD sürekli büyümenin her zaman yanında olacaktır. Başta üyeleri olmak üzere, tüm Türkiye’ye bu yönde hep en büyük yol gösterici olmak için elinden geleni yapacaktır. Bugünü Uşak için bir milat olarak görmek istiyoruz. MÜSİAD Uşak, iş dünyasına yenilikler katacak, Uşak, MÜSİAD’a dostluklar kazandıracaktır.


Yapacağımız çalışmaların ilk göstergesi olarak, Uşak Kalkınma Raporumuzu hazırlıyoruz. Sayın Veysel Eroğlu Bakanımız, dünkü Afyon açılışımızdan önce, 13.Eylül'de de Muş temsilcilik açılışımıza katılmıştı. Gala Programımızda, MÜSİAD öncülüğünde Muş ilimiz ile ilgili 5yıllık bir kalkınma raporu hazırlanmasını istemişlerdi. Bu istek, başta MÜSİAD Muş olmak üzere tüm şehir idarecilerinde büyük bir motivasyonla karşılandı. Muş Kalkınması için MÜSİAD önerimizi hazırladık ve Sayın Valimize teslim ettik. Bundan sonra da, bunu bir MÜSİAD açılış adeti haline getirerek devam ettiriyoruz.


Sayın Valim, Sn. Milletvekillerim, Kıymetli Misafirler,

Sayın Valimiz başta olmak üzere, bugünümüzü varlıklarıyla daha da anlamlı hale getiren siz değerli dostlarımıza, Şube Başkanımız Nuri Arslan Bey’e ve üyelerimize, Genel Başkan Yardımcımız Abdurrahman KAAN ve Teşkilatlanma Komisyonu'na, Uşaklı işadamlarımıza ve açılışımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Uşak Şubemizin açılışının ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, hepiniz saygıyla selamlıyorum.


Nail OLPAK

Genel Başkan

MÜSİAD