MÜSİAD’dan Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Sektörünün Sorunlarına Çözüm Önerileri

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu’nun düzenlediği 'Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Sektörü Arama Toplantısı'nda, sektörde öne çıkan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ele alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu’nun düzenlediği 'Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Sektörü Arama Toplantısı'nda, sektörde öne çıkan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ele alındı.

Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Abdülkadir SICAKYÜZ başkanlığında gerçekleştirilen Arama Toplantısı ülkemizin önde gelen hukuk bürolarının kurucu ortakları, akademisyenler, serbest avukatlar, kamu ve şirket avukatlarının geniş katılımı ile MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Av. Kerim ALTINTAŞ; MÜSİAD olarak Sektör temsilcilerinin görüşlerini, sektöre dair tespit ettikleri sorunları dinleyeceklerini, bu sorunlara dair ortaya çıkan çözüm önerilerinin ilgili makamlar nezdinde takipçisi olacaklarını belirtti.

Arama toplantısının ikinci bölümü MÜSİAD Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Dr. Ramazan ARITÜRK’ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Katılımcılardan sektöre ilişkin görüşleri ve tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri istendi.

Hukuk Fakültesi Sayısı Fazla, Öğretim Üyesi Bulunamıyor

Son yıllarda hızla artan Hukuk Fakültesi Sayısı ile birlikte fakülteler öğretim üyesi bulamamakta ve her geçen gün verilen eğitimin kalitesi düşmektedir. Öğretim üyesi sayısı göz önünde bulundurularak bir planlama yapılmalıdır. Hukuk fakültelerinde müfredatın pratik hayata uygun bir şekilde revize edilmesi gerekmektedir.

Avukatlar Algı Problemi Yaşıyor

Katılımcılar tarafından dile getirilen bir diğer husus ise Avukatlık mesleğinin toplum nezdinde oluşan olumsuz algısı oldu. Bu algıyı kırabilmek adına Meslek Örgütlerinin ve STK’ların ortak çalışmalar yapması gerektiği vurgulandı. Meslek itibarının yükselmesi için sektörün tüm paydaşlarının ortak hareket etmesinin gerekliliği dile getirildi.

Hukuk Fakültesi Sonrasında Bir Değerlendirme Yapılması Gerekir

Hukuk fakültesi mezunlarının mezuniyet sonrası kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilmesi gereklidir. Bu sayede mezunların yetkinlikleri ölçülebilir ve avukatlık mesleğini icra edecek kişilerin daha donanımlı olması sağlanacaktır. Avukatlık mesleğinde tecrübeye göre bir tasnif olmalı ve belirli davalara bakabilmek için tecrübe şartı konulmalıdır.

Adalet Felsefesinin Yeniden Ele Alınması Gerekiyor

Mevcut adalet politikaları ve felsefesinin yeniden ele alınarak revize edilmesi gerekmektedir. Avukatlık konunun ilgili STK, akademisyenlerin görüşleri alınarak yeniden ele alınması gerekmektedir.

Bu ana başlıkların yanı sıra; yargılama süreçlerinin uzun olması, stajyer avukatların özlük hakları, Adliye ve Kamu Kurumlarında avukatların karşılaştığı problemler, arabuluculuk sisteminin geliştirilmesi konularında da katılımcılar çözüm önerilerini aktadırlar.


2019-03-11