MÜSİAD değerleri, vizyonu, misyonu ve üyelik kriterleri aşağıda belirtilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki linkten ön başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvurunuz tarafımıza ulaştığında sizlerle iletişime geçilecektir.

DEĞERLERİMİZ

 • Yüksek ahlak, ileri teknoloji
 • Kişisel, kurumsal ve toplumsal bağımsızlık
 • Adalet
 • Teorik ve pratik üretkenlik
 • Bilgi ve bilinç
 • Dürüstlük ve güvenilirlik
 • Hür teşebbüs ve girişimci ruh
 • Serbest rekabet
 • Sosyal, kültürel ve fiziki çevre duyarlılığı
 • Ülkenin ve toplumun değerlerine, kültürüne ve kimliğine saygı,
 • Helal Haram Bilinci
 • Adil Paylaşım
 • İtibar
 • Doğruluk
 • Dayanışma
 • Cömertlik
 • Verimlilik
 • Gelişim
 • Doğa Bilinci
 • Ehliyet ve Liyakat
 • Merhamet

VİZYONUMUZ

Genelde “Sivil Toplum Kuruluşu”, özelde “Sanayici ve İşadamları Derneği” olarak; hakkın ve hukukun, barışın ve güvenin, adaletin ve fırsat eşitliğinin, refahın ve mutluluğun, serbest rekabete dayalı ekonomik sistemin sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş yerli ve evrensel değerlerin korunup, gözetildiği; kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada saygın bir Türkiye oluşturma mücadelesine katkıda bulunmak.

MİSYONUMUZ

 • Başta evrensel değerler olmak üzere, milletimizin geçmişine, kültürüne ve kimliğine saygıyı esas alarak, ulusal ve uluslararası düzeyde “bağımsız” yapımızı muhafaza etmek.
 • Ülkemizin ekonomik kalkınmasını tamamlayıp, gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesi yolunda çaba harcamak; bu doğrultuda serbest rekabetçi bir ekonomik ortamın oluşması için faaliyette bulunmak.
 • Üyelerimizin iş hacimlerini artırmalarına yardımcı olmak, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini yükseltici,  sürekli gelişmelerini sağlayıcı bilgi akışını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli desteği vermek.
 • Yüksek teknolojiye dayalı, üretim esas alan bir anlayış doğrultusunda,  uluslararası standartlara uygun ve çevreye duyarlı davranmayı kültür haline getirmek.
 • Güçlü de olsa, haksızın karşısında olmak; zayıf da olsa haklının yanında yer almak.
 • Hür teşebbüsü esas alarak, ekonomik faaliyetlerin tüm aşamalarında girişimci ruhu harekete geçirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak.
 • Ülke kaynakları ve Dünya ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, sürekli, kalıcı ve faydalı projeler üretmek, bu projeleri hayata geçirmek için üzerine düşen görevi yerine getirmek.
 • Finans, üretici ve proje sahibini bir araya getirerek, global pazarda etkili olacak üretimlerin inşasına öncü olmak.

ÜYELİK ŞARTLARI

Bireysel Üyelik Şartları: Bireysel üyeliğe müracaat edebilmek için aşağıdaki şartlar gereklidir;

 • Dernek değerleri, vizyon, misyon, amaç ve tüzüğünü kabul eden gerçek kişi olmak,
 • Medeni haklara sahip olmak,
 • Onsekiz yaşını doldurmuş olmak,
 • Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
 • Bir firmanın sahibi, ortağı, hissedarı veya serbest meslek erbabı olmak,
 • En az iki MÜSİAD üyesinin referans olması, (Referansların aktif üye ve üyelikte iki yılını doldurmuş olması gerekir)

Bireysel Üyelik Aidat Bilgileri

Aidat (Kurum tarafından konuyla ilgili bilgi verilecektir.)

Kurumsal (Tüzel Kişilik) Üyelik Şartları:Kurumsal üyeliğe müracaat edebilmek için aşağıdaki şartlar gereklidir;

 • Dernek değerleri, vizyon, misyon, amaç ve tüzüğünü kabul eden tüzel kişi olmak,
 • Firma Yönetim Kurulu Kararı (MÜSİAD üyesi olunması ve firmayı temsil edecek temsilci ismin kararı alınması)
 • Firma tarafından belirlenen firma temsilcisinin üyelik kriterlerine haiz olması,
 • Firmayı temsil edecek kişinin yazı ile bildirilmesi (Firma antetli kağıdına, firma kaşesi ve imzalı)
 • En az iki MÜSİAD üyesinin referans olması, (Referansların aktif üye ve üyelikte iki yılını doldurmuş olması gerekir)

Kurumsal Üyelik Aidat Bilgileri

Aidat (Kurum tarafından konuyla ilgili bilgi verilecektir.)

 

 • MÜSİAD Üyelik Başvuru Formu

 • T.C. Numaranız * :
 • Adınız ve Soyadınız * :
 • Doğum Tarihiniz * :
 • Doğum Yeriniz * :
 • Cinsiyetiniz * :
 • E-Posta Adresiniz * :
 • Cep Telefon Numaranız * :
 • Firma Adı * :
 • Firmanın Web Sitesinin Adresi * :
 • Var ise size Referans Olacak Üyeler :
 • Adresiniz :
 • Yaşadığınız Şehir * :
 • Başvurmak İstediğiniz Şube * :

 2018-05-04