MÜSİAD Konya, Kentsel Dönüşüm Ve Şehircilik Temalı Çalıştaya Ev Sahipliği Yaptı

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından “Dönüşen Şehir Konya İçin Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik” temalı çalıştay düzenlendi.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Dönüşen Şehir Konya için Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik temalı çalıştaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Milletvekilleri Muhammed Uğur Kaleli, Hacı Ahmet Özdemir, İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO-Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcıları ve Dekanları, Oda ve Derneklerin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, her geçen gün büyüyen ve gelişen ülke ekonomisinin ana omurgasını, inşaat sektörünün oluşturduğunu ifade etti. Başkan Okka, “Son yıllarda gerçekleşen büyüme rakamlarının detaylarına baktığımızda, inşaat sektörünün büyümede lokomotif sektörlerden birisi olduğunu görmekteyiz. Sektöre girdi sağlayan ve faaliyetlerini bu sektördeki gelişmelere bağlı olarak devam ettiren diğer sektörler de dikkate alındığında inşaat sektörünün Gayri Safi Milli Hâsıla içindeki payı da oldukça yüksektir. Kentsel Dönüşüm, Gölcük, ardından yaşanan Düzce ve Van depremleri ile ülkemizin gündemine gelmiştir. Yaşanan depremler Ülkemizin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar bu coğrafyada yaşayan herkesi etkilemiştir. Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde bulunması, yapıların standartlarının ve kalitelerinin buna hazır olmaması nedeniyle bu depremlerin sonuçlarını ekonomik ve insani olarak acı bir şekilde yaşadık. Bu tür doğal olaylarda can ve mal kaybının önlenebilmesi için gerekli adımların doğru ve hızlı bir şekilde atılması gerekmektedir. Bu çerçevede Kentsel dönüşüm yapılaşma sürecinde imar planı bulunmayan veya aykırı yapılanmış yerlerin, planlama faaliyetlerinin temel amaçlarına uygun hale getirilmesi için iyileştirilmesi ve eskiyen, bozulan kent dokusunun korunarak yenilenmesi gerekmektedir.” dedi.

Dönüşürken, yaşam kalitesinin artırıldığı, ulaşım ve diğer altyapı sorunların ortaya çıkmasının da önlendiği bir model üretilmelidir. Daha yaşanabilir ve sağlıklı kentsel mekânlar oluşturabilmek için kentsel dönüşüm uygulanırken, kent belleği ve kent kimliği yok edilmemelidir. Kentlerde bulunan kültürel ve doğal miras korunmalı ve öne çıkarılmalıdır. Kentsel donatı alanlarının bilim ve bilgi ölçüsünde ele alınıp değerlendirilmesi de oldukça önemlidir.

Sözlerine devam eden Okka,”İnsanı merkez alan kadim anlayışımızda, yaşayanların müreffeh olması, kentsel dönüşümün amaçlarından biri olmalıdır. Medeniyet kültürüne sahip bir şehir ancak bizleri geçmişimizle bütünleştirip geleceğe taşıyacaktır. Her ne kadar son yüzyılda ihmal etmiş gibi görünse de çevreci anlayış ecdadımızın bizlere bıraktığı en önemli genetik kodlardır. Yapacağımız bu dönüşüm ise Anadolu’ya attığımız ilk adımdan itibaren coğrafyamıza etki eden tüm medeniyet izlerini, modern mimari tarzı ile sentezleyerek zengin bir mirası torunlarımıza bırakma fırsatı verebilir. Bu çerçevede Kentsel dönüşüm; şehrin bütün yerleşim yerlerinin alt yapı sorunlarını giderilmesi temelinde, bir kent planlaması kapsamında ele alınmalıdır. Var olan yapı stokunun özellikleri dikkate alınarak dönüşüm modellerinin öncelikleri de belirlenmelidir. Çalıştay sonunda çıkaracağımız vizyon ve stratejilerin mevcut ve potansiyel problemlerin çözümünde karar vericilere ve kanun yapıcılara ilham kaynağı olmasını ümit ediyorum” diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ise “14 yıl önce Konya’nın nüfusunun 760 bin, bugün ise 1 milyon 300 bindir. 160 bin olan araç sayısı da 650 bin civarına arttı. O zaman şehircilikle alakalı olarak en fazla konuşulması gereken illerin başında Konya geliyor. Kentsel dönüşümü Türkiye’de en iyi uygulayan illerden biri Konya’dır. Belediye olarak İmar Revizyon planı yaparak 19 milyon metrekarelik bir alan üzerinde çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konya’da bazı bölgelerde plansız yerleşim yerlerin olduğuna dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da “Konya’da da plansız yerleşimler, ekonomik ömrünü doldurmuş binalar şehrimizde yaklaşık 60 bin civarında. 50 yaş üzerinde konutlar var. Ülkemizin deprem kuşağında bulunması nedeniyle de kentsel dönüşüm noktasında hükümetimizin düğmeye basması ile, kentsel dönüşüm süreçleri başlamış oldu. Kentsel dönüşümde en önemli konu. Daha sonra tekrar kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulmamasıdır. Dönüşüm yapılan bölgeler belirli yerler. Bundan şehrin tamamı etkileniyor. İfadelere de dikkat etmemiz lazım. Biz kent değiliz. Kentsel değil şehirsel dönüşüm yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı ise “Kentsel dönüşümün gerekliliği zaten tartışılmaz. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, üniversiteler bu noktada çok doğru uygulamalar gerçekleştirdi. Dönüşüme hem gereklilik anlamında hem de tasarım anlamında bir çıkış olarak bakmamız gerekiyor. Yaptığımız uygulamalar önümüzdeki 50 yılı etkileyecek uygulamalardır. Kötü uygulama şansımız yok. Kentsel dönüşümü kentlere değer katan nitelikte yapmamız gerekiyor. Gerek kültürel gerek tarihi gerekse çevresel anlamda potansiyeli çok fazla. Bu bakımdan nitelikli projeler yapılması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Konya adına önemli bir çalışmaya imza atıldığını vurgulayarak sözlerine başlayan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı “Şehirlik kültürü olmadan ne trafik sorunu aşabiliyoruz, ne imardaki düzenlemeleri tam yerine getirebiliyoruz ne de gelecek adına umutlanabiliyoruz. Bu açıdan şehri geleceğe taşımak için herkese büyük görevler düşüyor” ifadelerini kullandı.

  Programda son olarak kürsüye gelen AK Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun’da “Konya her anlamda Türkiye’ye örnek olan bir şehirdir. Şehir bir planın bir felsefi vardır. Bu şehri koruyacaksak da, bozacaksak da bizler yapacağız. Bunun için doğru adımlar atmalıyız. Bu çalışmaları yaparken de insanların mutluluğu esas alınmalıdır” dedi.

Açılış konuşmaların ardından Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı Erkan, Dönüşen Şehir Konya için Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik temalı çalıştay hakkında bilgi verdi.

Çalıştayda 5 farklı grup masası oluşturuldu. İnşaat Mühendisleri, Harita mühendisleri, Mimarlar, Hukukçular, Muhasebeciler, Belediyelerin temsilcileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlerin temsilcilerinden oluşan grupta, kendilerine ait bir rapor oluşturdu. Günün sonunda belirlenen grup temsilcileri bir sunum gerçekleştirdi. Sunumlar toparlanarak sonuç bildirgesi yayınlanacak.


2017-12-29