Faaliyet Alanı• Büyük ölçekli kurumsal şirketlerin derneğe üye olarak kazandırılması,

• Üye yapılan kurumsal şirket temsilcisinin dernek faaliyetlerine katılımının sağlanması, (Komisyon ve Sektör Kurullarının yönetimlerinde görev alması v.b.)

• Kurumsal şirketlerin tedarik zincirlerine üye firmalarımızın dahil edilmesi,

• Kurumsal şirketlerin yeni yatırımlarında, şirket birleşmelerinde işbirliği ve ortaklık alternatiflerinin değerlendirilmesi.

• Sponsorluk teklifleri için kurumsal şirketlere ziyaretler plânlanması.