Faaliyet Alanı• İstanbul’da bulunan oda ve STK’ların ziyaret edilmesi, işbirliği geliştirilmesi, ortak projeler yapılması,

• Ziyaret edilen oda ve STK’ların sosyal sorumluluk projelerine katılım ya da destek sağlanması, derneğimizin yapacağı sosyal sorumluluk projelerine ilgili kuruluşların dahil edilmesi,

• Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan organizasyonlar için üniversite yönetimleri ile işbirliği yapılması, (Staj, Kariyer Günleri v.b.)

• Oda ve STK’ların faaliyetlerini icra eden genel sekreterlerle, genel sekreterliğimizce nezaket ziyaretleri plânlanması,

• MÜSİAD’ın ulusal ve uluslararası destekli proje çağrılarına oda ve STK’larla işbirliği yaparak, ortak başvuru yapması.

• Üniversite yönetimlerine ziyaretler plânlanması ve üniversite kulüplerinin organizasyonlarında yer alınması, üniversite-sanayi işbirliğinin aktif hale getirilmesi, (Ar-Ge, Akademik Destek, Teknopark, Bilgi Yarışmaları, SEM Programları, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora çalışmaları v.b.)