Organizasyon Şeması


GENEL KURUL
Genel Kurul, seçimli olarak iki yılda bir Nisan ayında yapılır. Derneğe üye olan gerçek kişilerin tamamı genel kurul üyesidir. Genel Kurul'da dernek faaliyetleri, ülke ekonomisi ile ilgili görüşler ve faaliyetler tartışılmakta, geçen yılın değerlendirilmesi yapılmakta, gelecek yılın çalışma programı ile yıllık bütçenin genel çerçevesi tespit edilmektedir. Genel Kurulda ayrıca dernek organları için seçimler yapılmaktadır.