Proje BirimiFaaliyet alanına giren 4 alanda çalışmalar yürütmektedir.

1. Alan: Kurumsal Projeler; MÜSİAD’ın kurumsal projelerini geliştirir ve yürütülmesini sağlar.

2. Alan: Rehberlik Hizmetleri; Üyelerin ulusal ve uluslararası fon, hibe ve finansman kaynakları ile ulusal ve uluslararası ihalelerden haberdar olmaları, bu kaynaklara erişimin kolaylaştırılması için rehberlik etmektedir.

3. Alan: Eğitim Programları; Üyelerin ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanabilmesi için seminer v.s. eğitim programları düzenlenmektedir.

4. Alan: Ağ Oluşturma; MÜSİAD’ın diğer paydaşlarla ortak projeler geliştirmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği geliştirilmesi yönünde ağ oluşturma faaliyetleri yürütülmektedir.