Bilişim Sektör Kurulu İBB Genel Sekreteri Baraçlı’yı Ziyaret Etti

27.12.2016

Bilişim Sektör Kurulu, 26 Aralık 2016 Pazartesi günü İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Bilişim Sektör Kurulu Başkanı İhsan Taşer, Bilişim Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin Oylum, Bilişim Sektör Kurulu Üyeleri Abdurrahman Keklik, Ahmet Kazokoğlu, Ali Süreyya Ecevit, Bekir Erdoğan, Osman Çalışkan, Sadullah Uzun, MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Murat Alpaydın ve Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Koordinatörü Halil İbrahim Yılmaz katıldı.

İhsan TAŞER: MÜSİAD olarak 11 bin üyemiz ve yurt içi ve yurt dışındaki şube ve irtibat noktalarımız ile İş Dünyası STK’ları içerisinde önemli bir yerimiz var.

MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu'nun yaklaşık 300 Bilişim Sektörü üyesi bulunmaktadır. Bunların bir bölümü, yerli yazılım ve donanımlar geliştirmekte, kendi ürünleri, patentleri bulunmakta ve birçok ülkeye yazılım ihracatı yapmaktadır. Aynı zamanda global teknolojilerin kamu ve özel kurumlara kazandırılması ve uygulanması için birçok proje yapmaktadır.

Bilişim Sektör Kurulu olarak ülkemizin önemli kurumlarını ziyaret ederek hem kurumlarla tanışmış hem de kendi alanımızdaki yetkinliğimizi ve güvenirliliğimizi ortaya koyarak kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Özellikle bilişim alanında yerli ürün ve hizmetlerimiz konusunda dünya standartları seviyesinde işler yapıyoruz. Bu noktada kurumlar ile sağlıklı iletişimler kurmak ve kurumların ihtiyaçlarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bilişim Sektör Kurulu olarak “Bilişim Sektöründe Ticarileşme ve Kamunun Rolü” konulu rapor hazırlıyoruz. Üyelerimizin ürünlerinin ticarileşmesi çok önemli.

Bu bağlamda, değerli kurumunuz ve iştirakleri ile yakın çalışan üyelerimiz de bulunmaktadır. Bu üyelerimiz yakın zamanda İSTAÇ'ın SAP geçişini, çeşitli trafik uygulamalarını başarı ile hayata geçirmişler, bazı üyelerimiz de İSBAK ile çözüm ortaklıklarını sürdürmektedirler.

Gelinen bu aşamada, kurumunuzun Türkiye'nin teknolojik gelişimi ile ilgili strateji ve yol haritasının sektör firmalarınca bilinmesi; firmalarımızın kurumunuzun vizyonunu, misyonunu, rotasını, hizmetlerini daha iyi kavrayarak gelişmelere hazırlıklı olmalarını ve yatırımlarını buna göre doğru yönlendirmelerini sağlayacaktır.

15 Temmuz Darbe girişiminin ardından ülkemizin ve devlet kurumlarımızın daha güvenilir firma ve kişilere ihtiyacı olduğu aşikârdır. Bu noktada kurumlardan yerli olan ürün ve hizmetlere daha fazla fırsat vermesi anlamında taleplerimiz oluyor. Devlet kurumları ile ortak çalışmalarımızda ortak devlet desteği ve teşvikleri alabilmemizde mümkün. Bizler açısından yerli firmaların kurumlarla yaptığı çalışmalar yurt dışına açılma noktasında referans da olabilmekte ve ülke ekonomisine bu şekilde katkıyı da artırmaktadır.

Dr. Hayri Baraçlı: Yerli yazılım konusunda seviye atlanması gerekiyor. Sürekli geliştirilmesi ve ürünlerin ticarileşmesi gerekiyor. Firmalarımızın ve markalarımızın başarı hikayeleri olmalı. Markalaşmada çok büyük etkiye sahip olan hikayenin olmaması maalesef firmalarımızın hakkının zayi edilmesine neden olmaktadır. MÜSİAD’ın da 5 yıllık stratejik planı olmalı. Kurumsallaşma ve markalaşma konularında çok eksiğimiz var.