Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Akşahin Dünya Helal Zirvesi'nde Konuştu

28.11.2017

5. İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Helal Expo fuarı, içerisinde Helal Gıda, İslami Finans, İslami Turizm, İslami Tekstil, Helal Tıp, Helal Kimya ve Ecza konularında üst düzey konuşmacıların katıldığı konferanslar Dünya Helal Zirvesi İstanbul ile eş zamanlı gerçekleştirildi.

“Helal Endüstrisi ve İlgili Alanlarda Girişimcilik” başlıklı oturumda konuşmacı olan Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Sertip Akşahin, “Helal Turizmde Girişimcilik” hakkında sunum gerçekleştirdi.

Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Sertip Akşahin konuşmalarında: “Günümüzün küresel koşulları ile birlikte, dünya gittikçe daha küçük bir yaşam alanı haline gelmekte; farklı toplumlar, farklı kültürler, farklı ekonomiler ve farklı inançlar yeryüzünde işbirliği halinde yaşamanın ve gelişmenin yollarını aramaktadırlar. Bu süreçte turizm, önemli bir araçsal role sahiptir.

Turizm, başta ekonomik ve sosyo-kültürel faydaları ile, ülkelerin dünyadaki güçlerine ve konumlarına katkı sunmaktadır. Türkiye de bu katkıdan tüm dünya genelinde en fazla istifade eden ilk on ülkeden biridir. Ülkemiz, 2016 yılında yaşanan tüm zorluklara ve bu zorlukların turizm sektörüne yansıyan tüm olumsuz etkilerine rağmen, 25 milyon turisti ağırlamış ve bu uluslararası hareketlilikten 22 milyar Dolar gelir elde etmiştir. 2000'li yılların başından 2016 yılına kadar geçen süreçte ise, Türkiye, turizm sektörü sayesinde yıllık 40 milyon yabancı ziyaretçiye hizmet verme ve 30 milyar Dolar'a yakın gelir elde etme eşiğine ulaşmıştır. Bu rakamlar Türkiye'nin küresel turizm pazarında önemli bir otorite olduğunu göstermektedir. Ancak son yıllarda yeni pazarlarda bir takım gelişmeler meydana gelmiştir. Bu pazarlardan biri de Müslüman seyahat pazarı, diğer bir ifadeyle helal turizm pazarıdır.

Yapılan uluslararası araştırmalar, dünya genelindeki 1.8 milyar kişilik Müslüman nüfusun 2030 yılında 2.2 milyar kişiye ulaşacağını ve bu tarihte dünya nüfusunun %26'sının Müslümanlardan oluşacağını işaret etmektedir. Öte yandan benzer araştırmalar, Müslümanların eğitim ve gelir düzeyinde, genel refah düzeylerinde ve bunlarla ilişkili olarak turizm taleplerinde artış trendinin devam edeceğini göstermektedir. 2020 yılında 156 milyon Müslüman'ın uluslararası turizm hareketlerine katılacağı ve 220 milyar dolarlık bir turizm harcaması gerçekleşeceği öngörülmektedir. Türkiye'nin bu pazardan etkili ve verimli bir biçimde istifade edebilmesi için helal turizm pazarına ciddi bir planlama ile giriş yapması gerektiğini düşünmekteyiz.

Türkiye; sahip olduğu İslam mirası, Müslüman nüfusun önemli bir kısmına birkaç saatlik uçuş mesafesinde olması, dünya standartlarında turizm işletmelerine sahip olması, turizm alanındaki uluslararası başarıları, bilgi ve tecrübe birikimi gibi sayılabilecek pek çok avantaja sahiptir. Ancak bu avantajların verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi ve girişimcilerin bu alanda başarılı bir şekilde varlık gösterebilmesi için çok titiz hazırlanmış planlamalara ihtiyaç olduğu ortadadır. Türkiye'nin helal turizm pazarında güçlü bir yer alabilmesinin öncüleri şüphesiz, devletimiz ile birlikte girişimcilerdir. Girişimcilerin Türkiye'yi bu alanda da lider bir noktaya getirebilmesi için helal turizm alanı ile ilgili planların bir an evvel hazırlanması zorunludur. Helal turizm alanı çok büyük çaplı bir alan olduğu için bu alanla ilgili münferit bir stratejik plana ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Türkiye'nin bir helal turizm stratejik planının olması yatırımların belirli bir vizyonda ilerlemesine imkan verecektir.

Helal turizm konusunda sahada gözlemlediğimiz bir başka zorluk da helal turizm ile ilgili standart ve kriterlerin net olmamasıdır. Bu durum helal turizm sektöründeki girişimleri sıkıntıya düşürebilmekte ayrıca doğrudan bu alanda hizmet verme yetkinliğine sahip olmayan bir takım işletmelerin de bu alanda hizmet vererek sektöre zarar vermesine neden olmaktadır. Bu sorunun giderilebilmesi için de helal turizm ile ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Özellikle helal turizm sektörünün yapılanmasını şekillendirecek bir helal turizm yönetmeliğinin sektörün dünya standartlarında yapılandırılmasına katkı sunacağı değerlendirmekteyiz.

Helal turizm alanı, İslam ülkeleri dışındaki ülkeler tarafından da cazip görülen bir alan haline gelmiştir. Özellikle Avustralya, İspanya, İngiltere, Güney Kore, Singapur ve Güney Kore gibi ülkelerin helal turizm pazarındaki potansiyeli önceden görmüş olmaları, bu ülkeleri helal turizm alanına kapsamlı yatırımlar yapmaya ikna etmiştir. Türkiye olarak ülkemizin de bu pazarda mutlaka yer edinmesi gerektiği kanaatindeyiz.” dedi.