19.07.2013

Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Cevat Kır’ın moderatör olduğu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Mehmet Üzer ve BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi BTC Proje Direktörü ve Nabucco Koordinatörü Osman Zühtü Göksel'in konuşmacı olarak katıldığı panelde; enerjide dışa bağımlılığımızı gidermek için yeraltı kaynaklarımızı değerlendirmemiz gerektiği ve yerin altında da yeterince kaynağımız olduğu dile getirildi. Bu kaynaklarımızı yer üstüne çıkarmak, başta devletimiz olmak üzere hepimizin görevi olduğu ve bu konuda yatırım için öncü olmalıyız denildi. Enerjide Türkiye’nin yeni umudu olan ‘kayagazı’ hakkında da bilgi verilen panelde, kayagazının dünyada petrol ve doğalgazın alternatifi olduğu ve ülkemizde de rezervinin yaklaşık 9,64 milyar ton olduğu belirtildi.