25.01.2017

20 Ocak 2017 Cuma günü MÜSİAD Tekstil ve Deri Sektör Kurulu Başkan Yardımcıları Koreli Tarık BAYKAL ve Fatih CANPOLAT, Ankara’da Kalkınma Bakanlığı’nın organize ettiği çalıştaya katıldılar. “Avrupa Birliği’ne Uyum Süreci Kapsamında Tekstil Sektöründe Zorluklar ve Fırsatlar” başlığıyla düzenlenen oturumlarda sektörün durumu hakkında görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Çalıştay neticesinde alınan notlar aşağıda ifade edildiği gibi oldu:

Türkiye’de tekstil sektörünün geleceğine yönelik ana stratejiler 10. Kalkınma Planı’nda yer almaktadır. 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanında uluslararası rekabet gücü, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi tekstil sektörünü doğrudan ilgilendiren kavramlara atıf yapmaktadır.

10. Kalkınma Planı’nda “İmalat Sanayinde Dönüşüm” başlığı altında tekstil sektörüne geniş bir yer verilmiş ve sektörün dünya pazarındaki rekabetçi özelliklerini geliştirmesi için gerekli yapısal değişim alanları listelenerek bunlarla ilgili unsurlar destekleme kararı verilmiştir.

Türkiye Tekstil sektöründe, büyük pazarlara yakınlık, kalifiye insan kaynağı ve tedarik zincirinin güçlü olması, teknolojik kapasite gibi sebeplerle dünyanın en rekabetçi ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye’nin tekstilde güçlü bir tedarik zincirine sahip olması sonucunda kaliteli ürün ve esnek üretim ve hızlı teslimat yapabilme becerisi gelişmiştir. Bu durum stoksuz çalışan ve küçük alımları tercih eden alıcılar tarafından Uzakdoğulu rakiplerine karşı tercih edilmesini sağlamaktadır.

Bu çalışmanın birinci bölümü tekstil sektörünün Türkiye’de, Avrupa Birliğinde ve dünyadaki durumuna genel bir bakış sunmakta; ikinci bölümde işgücü piyasası, istihdam ve sosyal diyalog açısından sektörel analiz yapılmakta; son bölümde ise bu veriler ve tespitler ışığında Türk tekstil firmalarına yönetim ve işgücü ile ilgili öneriler sunulmaktadır.

“Tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri sektörlerini katma değeri yüksek, yenilikçi, bilgi ve ileri teknoloji içeren ürün ve hizmet sunumları ile rekabetçiliğini arttırarak dünya ticaretinden daha fazla pay alan, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak” ana gaye olarak belirlenmiştir.