Faaliyet Alanı

Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Sektör Kurulları Komisyonu'nun çizdiği hedefler doğrultusunda, üyelerin iş hacimlerini artırıcı, İnşaat (yapı) endüstrisinin büyütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak, inşaat sanayisi temsilcilerinin etkin şekilde yer almasını sağlamak, İnşaat (yapı) endüstrisi için bilgi merkezi olmak, Tüm sektörün performansını geliştirecek çalışmalar yapmak, Kaynakların sürekliliğini ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, Çevre koruma ve hammadde kullanımı konularında yön gösterici olmak, İnşaat sektörüne malzeme üreten sanayi kuruluşları arasında koordinasyon sağlayarak, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden dernek üyelerini haberdar etmek, İnşaat sektörünün diğer kollarında çalışan yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, Malzemelerin, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne, ulusal ve uluslararası standartlara ve şartnamelere uygun ve kaliteli imalatı ile bu noktaların ithalatta ve uygulamada da gözetilmesini sağlayacak doğrultuda çalışmalar yapmak, Üretimde verimliliği arttırmak üzere her türlü teknolojik, ticari ve ekonomik araştırmalar yapmak, ve üyelerini bu araştırmaların sonucu hakkında bilgilendirmek, İnşaat malzemesi ihracatında koordinasyon sağlamak, ihracatın arttırılması için çalışmalar yapmak, Teknoloji transferi, know-how ve lisans konularında ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak üyelerine yardımcı olmak, İnşaat sektörü ve üyeleri ile ilgili kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, plan program konularında görüşleri tespit etmek ve yetkili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, İnşaat malzemelerini tanıtmak üzere yurt içi ve yurt dışında sergiler açmak veya açılan sergi ve fuarlara katılmak, katılmayı teşvik etmek, Türkiye'de sağlıklı konut üretimi ile diğer üstyapı ve altyapı inşaatı politikalarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesi için araştırma, yayın, toplantı ve seminerler yapmak.

Alt Sektörler;

İnşaat Malzemeleri, Çimento, Hazır Beton ve Beton Ürünleri, , Metal Yapı ve Yapı parçaları, Seramik ve seramik ürünleri,

Haberler

Proje ile ilgili detaylar yakında açıklanacaktır.
Aradığınız kriterlerde haber bulunamamıştır