Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu

YURT DIŞI TEŞKİLATLANMA KOMİSYONU BAŞKANI SELİM SAR

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu, MÜSİAD’ın yurt dışında teşkilatlanmasını genişletmek amacıyla belirlenen hedef ülke-şehirler de yeni şube, temsilcilik ofislerinin kurulması, temsilcilerin bulunması ve var olan büroların teşkilatlanmasını planlamaktadır. Yurt Dışı Şubeleri ile Türk Lobisi ve MÜSİAD üyelerinin küresel ticaret süreçlerine destek sağlamaktadır.

Yurt dışından yeni üye kazanılmasına dair çalışmalar yürütür ve yurt dışı kurum/kuruluşlar ile kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları sürdürmektedir.

AGİK, AFGİK, ABGİK, ABDGİK, APGİK, MENAGİK (Genel İdare Kurulu) Toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmektedir.

Komisyon MÜSİAD’ın misyon ve vizyonuna uygun olacak şekilde yurt dışında temsil etmektir. Ekonomik, Politik Sosyal ve Kültürel konularda Türkiye ile bulunan ülke arasındaki bağı güçlendirmek için gerekli olan bilgi akışını sağlamaktadır. Türkiye’yi etkileyebilecek olan ülke dış politikalarının değişimlerinden teşkilatlar vasıtasıyla haberdar olmak ve üyeleri haberdar etmektir. Türkiye hakkındaki olumlu yargıları güçlendirmek olumsuz yargılar içinde önleyici faaliyetler gerçekleştirmek ve uzun vadeli hedefler koymaktır.

Ana Amaçları

Yurt dışında faaliyet gösteren Türk iş adamları ile iletişim içerisinde olmak

Yurt Dışı Şubelerimiz, Temsilciliklerimiz, Temsilcilerimiz ve partner kuruluşlarımız aracılığı üyelerimizin ticari ilişkilerini geliştirmek,

Yurt dışı organizasyon ve faaliyetlerimizle kurumumuzun ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak,

Uluslararası organizasyonlar yoluyla, yurt içi ve yurt dışı üye veya partner kuruluşlarımız arası ittifaklar oluşturup, küresel ekonomide etkin bir güç hâline gelmek,

Özellikle uluslararası Müslüman topluluklar arası ticari/kültürel etkileşimi arttırmak suretiyle, üyelerinin sektörlerindeki konumlarını güçlendirmek, yerel siyasi ve diplomatik ilişkileri geliştirip MÜSİAD’ın küresel gücünü ve görünürlüğünü artırmak,

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Şube, Temsilci ve temsilcilik sayılarını artırarak geniş bir network ağı ile üyelerimize ticari kolaylıklar sağlamak,

İlkeli ve değer-esaslı bir yönetim anlayışıyla, ülkemizin adil bir dünya ülküsüne sahip girişimci iş adamlarını yenilikçi bir ortamda buluşturmak; bu ortamı bölgemizin ve İslam dünyasının en itibarlı iktisadi etkileşim merkezine dönüştürmek ve bu suretle küresel ekonominin etkin oyuncularından biri hâline gelmektir.

Yurt dışı faaliyetlerimizle değerlerimiz doğrultusunda emsal teşkil eden yapı olmak ve bu minvalde kurumumuz ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda çalışmalarda bulunmaktır.

İçerik Bulunmuyor!