Kurumsal İletişim Komisyonu

KURUMSAL İLETİŞİM KOMİSYONU BAŞKANI TAHİR TULUK

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Kurumsal İletişim Komisyonu, MÜSİAD’ın hedeflerine uygun kurumlarla iletişim kurarak ziyaretler gerçekleştirir. Bu ziyaretler, Kurumsal İlişkiler Komisyonu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının, Komisyon Başkanının, Komisyon Üyelerinin ve profesyonel kadronun katılımı ile gerçekleştirilir.

Kurumsal İletişim Komisyonu, kurumlardan gelen davetlere, çağrılara komisyon yönetim kurulundan görevlendirme yaparak MÜSİAD’ın temsil edilmesini sağlar.

Komisyon, Kurumsal İlişkiler çalışmaları çerçevesinde; bu süreçte kurum/kuruluşlarla gerekli olan randevu ve resmî yazışmaları yapar. Derneğin hedeflerine uygun kurumlarla iletişim kurarak ilişkilerin güçlendirilmesi için faaliyet yürüten Komisyon ve Birim, Yönetim kurulunun uygun gördüğü çerçevede çeşitli kurumlarla ortak faaliyetler düzenler. Kurumsal İlişkiler bağlamında ilişkileri geliştirmek için çeşitli kurum ve kuruluşlar (Resmî Kurumlar, Yerel Yönetimler, Özel Şirketler, vb.) nezdinde çalışmalar yapar.

Komisyon bunun yanı sıra MÜSİAD'ın iletişim faaliyetlerini yönetir. İletişim alanındaki algısal çözümleme, kitle oluşturma ve hedef kitleye yönelik içerik üretmekle sorumludur. MÜSİAD'ın geleneksel ve dijital medya ortamında doğru bir zemine oturmasını sağlamak ve bu çalışmaları belirli parametreler üzerinden yürütmeyi amaçlar. Doğru bilgi akışını sağlamak, bu enformasyon akışının doğru akışta ilerlemesine olanak sağlar.

Komisyonun Amaçları

MÜSİAD misyon ve vizyonuna uygun olarak yurt içi ve yurt dışı kurumlar nezdinde MÜSİAD markasını ve değerlerini temsil etmek, markanın bilinirliğini ve güvenilirliğini arttırmak.

Milli ve manevi değerlerine bağlı, güçlü, yenilikçi, lider STK algısına destek vermek. MÜSİAD’ın ve üyelerinin lobisini yapmak.

Türkiye’nin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin arttırılmasında en büyük katkıyı sağlayan STK olma idealine katkı vermek, MÜSİAD birimleri tarafından geliştirilen projeleri yetkili mercilere ulaştırmak ve takibini yapmak. Üyelerin maddi ve manevi yönden kalkınması için yurt içi ve yurt dışında ilişkiler geliştirerek MÜSİAD’ın bu alanlarda görevli diğer birimleriyle senkronize hareket etmek ve projelere katkı vermek.

MÜSİAD’ın itibar, saygınlık ve güvenilirliğini arttırmaya yönelik faaliyetler yapmak, yapılmasına katkı vermek.

Üye, Ülke ve Ümmet şiarını nazara alarak sosyal, kültürel ve ekonomik konulara dikkat çekerek, gündem oluşturmak, topluma etki etmek ve rehber olmak.

Sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek ilgili kamu kurum kuruluşları ve paydaş sivil toplum kurumları ile işbirliği içinde bunları uygulamak.

Türkiye’de politika oluşturma, yasa, yönetmelik ve mevzuatların oluşturulması süreçlerinde etkin rol almak, üyelerimizin, sosyal paydaşların ve ülkemizin üstün menfaatlerine uygun yasal zeminlerin oluşturulmasına katkı vermek.

MÜSİAD’ın, lider STK misyonunu tamamlayıcı etkinlik ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.

İçerik Bulunmuyor!