İdari İşler, İnsan Kıymetleri, Bütçe ve Mali İşler Komisyonu

İDARİ İŞLER, İNSAN KIYMETLERİ, BÜTÇE VE MALİ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI M. SELİM BAŞDEMİR

BAŞKAN'I TAKİP EDİN