Strateji ve Ar-Ge Komisyonu

STRATEJİ VE ARGE KOMİSYONU BAŞKANI ÜNSAL SÖZBİR

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Strateji ve AR-GE Komisyonu, Genel Başkan Vekiline bağlı olarak, MÜSİAD’ın stratejik planlarının hazırlanması, geliştirilmesi, inşası ve performans yönetiminin sağlanması ve stratejik konularda Ar-Ge faaliyetlerinde bulunulması için kurulmuştur.

 

FAALİYETLERİ

  • MÜSİAD’ın mevcut stratejik planının yürütülmesi çerçevesinde hedef-gerçekleşmeleri ölçmek, değerlendirmek, iyileştirme alanlarına ilişkin ilgili komisyonlar ile koordineli hareket etmek,

  • Değişen dış ve iç unsurlara bağlı olarak MÜSİAD yönetim ve komisyon yapılarındaki değişikliklerin stratejik plana yansımalarını sağlamak,

  • Düzenli olarak stratejik planlama araç ve analizlerini kullanarak stratejik planlarıı dinamik tutmak,

  • MÜSİAD’ın misyon, değerler ve vizyonunu esas alarak yönetim kurulunun, komisyonların ve genel sekreterliğin stratejik hedef ve faaliyetlerine katkı sağlamak,

  • Stratejik hedeflere ilişkin ölçülebilir faaliyetlerin üçer aylık dönemler itibariyle stratejik plana uygunluğunu ölçecek metotlar geliştirmek ve uygulamak,

  • Stratejik planlama ve uygulamaya ilişkin olarak genel merkez ve şubelerde eğitim faaliyetleri düzenlemek,

  • İş süreçlerinin etkinliği konusunda genel sekreterliğe destek vermek,

  • MÜSİAD Başkanı’nın programına ve çalışmalarına ilişkin stratejik konularda planlama ve koordinasyon desteği vermek,

  • MÜSİAD’ı ilgilendiren stratejik konularda, ülke içindeki ve uluslararası arenadaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve sunmak,

  • MÜSİAD’ın EXPO, Vizyoner, Karz-ı Hasen, MTO, Invest, Zimem Defteri gibi proje ve markalarının stratejilerinin oluşturulmasına katkı vermek,

Mevcut projeleri geliştirmek, takip etmek, sağlıklı ve güncel verilerden üretilmiş bilgileri kullanarak projeleri değerlendirmektir.