Sanayi Üretimi ve Politikalar Komisyonu

SANAYİ ÜRETİMİ VE POLİTİKALARI KOMİSYONU BAŞKANI DR. ABDULLAH ERİŞ

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler statüsünden bir üst seviyeye çıkması için teknolojik ürünler imal ederek ihracat yüzdesindeki büyük payını artırması gerekmektedir. Bunu başarabilmenin en stratejik yollarından biri, ülkemizin ihtisas alanlarına dâhil olan ürünler vasıtasıyla katma değer üretebilecek ürünler odağa alınmalı, bu ürünlerin yerli üretimi için gerekli AR-GE çalışmaları desteklenmelidir. Üreticiler olarak kamu kaynaklarının muhafazasını ilke edinmeli ve bu kurumlarının teşviklerini fırsata çevirerek yapabileceklerimizin sınırlarını zorlamalıyız.

Ülkemizin sanayideki dönüşümünü tesis edebilmek amacıyla sektör bazlı sanayi politikalarını sürekli gündemde tutmalı ve bu yönde karar alıcıları etkileme çabası güdülmelidir. Ayrıca bu politikaların etkinliğini artıracak uygun bir ekosistem oluşturmak da önemlidir. Bunları gerçekleştirebilmek için sistematik bir eğitim altyapısı, akademi ve bilim merkezli bir sanayi tasavvuru, etkin bir bürokrasi, kuşatıcı kurumsal yapı ve tutarlı bir finans mekanizmasını sanayideki teknolojik dönüşümü besleyecek ana hususlar olarak ifade edebiliriz.

Bu kapsamda Rekabetçi Üretim ve Sanayi Politikaları Komisyonu; sektöre dair araştırma raporları, analiz çalışmaları, uzman değerlendirmeleri ve bilgi notları hazırlayarak nitelikli bilgi üretimine katkı yapmayı başlıca hedefleri arasında tutmaktadır. Bu çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması ve gündem oluşturmak amacıyla da lansman, akademik seminer ve sempozyumlar; sektörü bir araya getirecek tematik toplantılar ve iş gezileri gibi pratik eylemlilik misyonuna da gereken ehemmiyeti vermeye gayret ediyor.