Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SEKTÖR KURULU BAŞKANI TAHA ÇİFTCİ

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Dijital eko-sistem, doğal ekosistemlerin dijital dönüşüme uyarlanarak sistemleştirildiği yeni nesil ekonomi simülasyonudur. Z kuşağının işbaşı yapmaya hazırlandığı 2025 sürecinde gerek konvansiyonel sektörlerin dönüşümü gerekse ticari işlemlerdeki paradigma değişimleri, klasik eko-sistemi dijital simülasyonlara ve yeni süreç yönetimlerine itmektedir. Dijital eko-sistem bu yönüyle hemen her sahaya uygulanabilecek bir dönüşüm ve yapılandırma sürecidir.

Dijital veri işleme, dijital müşteri ve öğrenebilen sistemler etrafında kendi yeni eko-sistemlerini inşa etmek zorundadır. Bu dönüşüm, iş üretmeden sürdürülebilir büyümeye kadar geniş bir yelpazede iş yapma alışkanlıklarının değişmesine yol açmaktadır. Veri tabanı oluşturma, veri güvenliği, öğrenen yapılar, SMAC güçleri, işletme ağları, BİGData yönetimi başta olmak üzere akıllı organizasyonlar ve akıllı iş modelleri de bu alanın hedef çıktılarıdır.

Yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi için ön plana çıkan bilginin ticarileştirilmesi ise üretilen ÜR&GE ve AR&GE faaliyetlerinin hem KOBİ hem de sermaye şirketleri adına bir Yenilik Enkübatörü modeli ile yaygınlaştırılması ve kazanç-maliyet makasını beslemesidir.

Ancak bu süreç, ülkemizde kamu kurumları ve üniversiteler nezdinde sürdürülmekte ve sanayi ayağı eksik kalmaktadır. Oysa sanayinin aktif katılımı ve süreç yöneticisi olacağı bir ticarileştirme sisteminin yurt dışı pazarlara satışı ya da kiralanması, doğrudan yatırımlarda AR&GE maliyeti nedeniyle zarara uğrayan yerli ortağın çıkarlarının korunması, milli yenilik ve patent sisteminin ilk elden desteklenmesi ve yenilik girişimciliğine özel sermaye fonlarının ve alternatif fon modellerinin geliştirilmesi adına önemlidir.

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu da bu doğrultuda çalışmalar yaparak, Türkiye'deki dijital dönüşüme önayak olmak ve bu süreci yaygınlaştırmak için politikalar üretmektedir.