OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

Sayın Üyemiz,
 
Dernek tüzük değişikliği tekliflerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 13.00’de Dernek Genel Merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. İlgili tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01 Nisan 2021 Perşembe günü saat 13.00’de Dernek Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi
 
a)    Yoklama ve Açılış,
b)    Başkanlık Divanının Seçilmesi ve Yetkilendirilmesi,
c)    Tüzük Değişikliğine İlişkin Tekliflerin Görüşülmesi,
d)    Dilek ve temenniler
e)    Kapanış