MÜSİAD 2021 AĞUSTOS AYI SAMEKS VERİLERİ AÇIKLANDI

2021 yılı Ağustos ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 4,9 puan azalarak 47,8 değerine gerilemiştir.

Endekste gözlenen bu azalışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 8,4 puan birden azalarak 47,4 seviyesine gerilemesi etkili olmuştur. Sanayi sektörü endeksi ise önceki aya göre 5,1 puan artarak 51,1 seviyesine yükselmiş ve Bileşik Endekste gözlenen ivme kaybını sınırlandırmıştır.

Girdi alımlarının artış hızında gözlenen sert gerileme, bu dönemde hizmet sektöründe gerçekleşen yavaşlamanın belirleyicisi olmuştur. Sanayi sektöründe gözlenen toparlanmada ise, yeni siparişlerin 6 aylık aradan sonra yeniden 50 referans değerinin üzerine yükselmesi etkili olmuştur.

Söz konusu gelişmeler neticesinde Ağustos ayında 47,8 seviyesine gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin altına gerileyerek iktisadi faaliyetin önceki aya göre yavaşladığına işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 5,1 puan artarak 51,1 seviyesine yükselmiştir.

Yeni siparişlerin önceki aya göre 17,6 puan birden artarak son 8 ayın en yüksek seviyesi olan 58,9 puana yükselmesi, sanayi sektöründe gözlenen hızlanmanın belirleyicisi olmuştur. Son 7 ay boyunca artış kaydeden girdi alımları ise Ağustos ayı itibariyle daralma kaydetmiş ve önceki aya göre 23,7 puan azalarak 31,8 seviyesine gerilemiştir.

Yeni siparişlerdeki sıçramaya karşın girdi alımlarının sert bir şekilde gerilemesi üretimdeki toparlanmayı sınırlandırmış ve söz konusu alt endeks önceki aya göre 7,3 puan artış kaydetmesine karşın 47,8 puanda kalmıştır.

Önceki aya göre 4,4 puanlık bir hızlanma kaydedilmesine karşın nihai mal stoku alt endeksi 49,9’luk seviyesiyle 50 referans değerin hemen altında yer almış ve azalışını bu dönemde de sürdürmüştür.

0,1 puanlık artışla 58,3 seviyesine yükselen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksindeki pozitif görünüm bu dönemde de sürerken; 18,6 puan birden azalarak 34,2 seviyesine gerileyen istihdam alt endeksi ise sektör genelinde emek talebinin sert bir şekilde azaldığına işaret etmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 5,1 puan artışla 51,1 seviyesine yükselen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 50 referans değerinin üzerinde gerçekleşerek sektör genelinde toparlanma sinyali vermiştir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 8,4 puan azalarak 47,4 seviyesine gerilemiştir.

62,6 puanla artışını sürdürmesine karşın önceki aya göre 10,3 puanlık ivme kaybı dikkat çeken girdi alımları, son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Önceki aya göre 22,2 puan birden azalarak 25,9 seviyesinde gerçekleşen nihai mal stoku alt endeksi ise endeks tarihinin en düşük seviyesine gerilemiştir.

Böylece hizmet sektörüne ilişkin iş hacmi alt endeksi, önceki aya göre 8,4 puan azalarak son 14 ayın en düşük düzeyi olan 38,2 seviyesine gerilemiştir.

Önceki aya göre 6,6 puan ivme kaybetmesine karşın 50,6 seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi pozitif görünümünü sürdürürken; 0,8 puan artış kaydederek 57,6 seviyesine yükselen istihdam alt endeksi de hizmet sektöründe emek talebinin artmaya devam ettiğine işaret etmiştir.

Böylece Ağustos ayında önceki aya göre 8,4 puan azalarak 47,4 seviyesine gerileyen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, bu döneme ilişkin olumsuz bir görünüm arz etmiştir.

YORUM:

Ağustos ayında 47,8 puan seviyesine gerileyen SAMEKS Bileşik Endeksi, bu döneme ilişkin iktisadi faaliyetin önceki aya göre yavaşladığına işaret etmektedir. Söz konusu düzey Bileşik Endeksin son 14 aydaki (Haziran 2020 döneminden sonra) en düşük seviyesi olurken, yılın üçüncü çeyreğine yönelik büyüme oranı için olumsuz bir sinyal vermiştir. Söz konusu dönemde Hizmet Sektörü Endeksi son 14 ayın en düşük seviyesine gerileyerek negatif bir görünüm arz ederken, Sanayi Sektörü Endeksi ise 3 ay aradan sonra yeniden artış düzeyinde gerçekleşmiştir.