MÜSİAD 2021 EKİM AYI SAMEKS VERİLERİ AÇIKLANDI

2021 yılı Ekim ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 5,4 puan artarak 56,5 değerine yükselmiştir.

Endekste gözlenen bu artışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 7,0 puan birden artarak 56,3 puana yükselmesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi de önceki aya göre 2,8 puan artış kaydetmiş ve 56,9 puanlık seviyesiyle olumlu seyrini sürdürmüştür.

Bu dönemde hizmet sektöründe gözlenen artışta iş hacminde gözlenen hızlanma belirleyici olurken, sanayi sektöründe ise Ağustos döneminden itibaren artış eğiliminde olan yeni siparişlerin önceki aya göre daha da hızlanmış olması üretimi olumlu etkilemiştir.

Söz konusu gelişmeler neticesinde Ekim ayında 56,5 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektöre yönelik ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 56,9 seviyesine yükselmiştir.

Önceki aya göre 5,0 puanlık artışla 57,7 seviyesine yükselen yeni siparişler, bu dönemde sanayi sektörü genelinde kaydedilen genişlemenin belirleyicisi olmuştur.

Yeni siparişlerin olumlu görünümünü sürdürmesi girdi alımlarını da artırmış ve söz konusu alt endeks önceki aya göre 2,3 puan artarak 68,0 seviyesine yükselmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde sanayi sektörü üretim alt endeksi önceki aya göre 1,0 puanlık artışla 55,7 seviyesine yükselmiştir.

Önceki aya göre 12,2 puan birden artan nihai mal stoku alt endeksi 51,6 seviyesine yükselirken, 3,4 puan artarak 61,5 seviyesine yükselen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi de bu dönemde olumlu görünümünü sürdürmüştür.

Geçtiğimiz ay referans değerin altına gerileyerek daralma sinyali veren istihdam alt endeksi, 7,1 puanlık artışla 53,0 seviyesine yükselmiş ve bu dönemde sektörde emek talebinin arttığına işaret etmiştir.

Böylece önceki aya göre 2,8 puan artış kaydederek son 15 ayın yüksek seviyesine olan 56,9 puana yükselen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, sektör genelinde toparlanmanın ivme kazandığını göstermiştir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre 7,0 puan artarak 56,3 seviyesine yükselmiştir.

Bu dönemde girdi alımları hız kesmeden artışını sürdürmüş ve söz konusu alt endeks önceki aya göre 3,1 puan artarak 65,9 seviyesine yükselmiştir.

Girdi alımlarındaki olumlu seyre bağlı olarak hizmet sektörü genelinde iş hacmi canlılık kazanmış ve önceki aya göre 7,4 puan artış kaydederek 51,2’ye yükselen alt endeks, 15 ay aradan sonra ilk kez 50 referans değerinin üzerinde gerçekleşmiştir.

Geçtiğimiz ay referans değerin altına gerileyerek olumsuz bir görüntü sunan tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi, 12,3 puan birden artarak 57,3 seviyesine yükselmiş ve firmaların tedarik sorunlarında ciddi bir toparlanma gözlendiğine işaret etmiştir.

Hizmet sektörü genelinde emek talebi artışının Ekim ayında da sürdüğü görülmüş ve bu dönemde önceki aya göre 3,9 puan artış kaydeden istihdam alt endeksi 58,0 seviyesine yükselmiştir.

Böylece Ekim ayında önceki aya göre 7,0 puan artarak 56,3 seviyesine yükselen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2 aylık aradan sonra yeniden referans değerin üzerinde gerçekleşmiş ve sektör genelinde toparlanmaya işaret etmiştir.

YORUM:

Yılın üçüncü çeyreğini 51,8’lik ortalamayla geride bırakan SAMEKS Bileşik Endeksi; Ekim ayına ilişkin 56,5 puanlık seviyesiyle, yılın son çeyreğine yönelik ekonomik aktivitenin hız kazandığına işaret etmiştir. Bu dönemde her iki sektörde de gözle görünür bir toparlanma eğilimi gerçekleşirken; bilhassa sanayi sektörüne ilişkin endeks değerinin son 15 ayın en yüksek seviyesine yükselmesi dikkat çekmektedir. Girdi alımlarındaki artışlara rağmen hizmet sektörüne yönelik iş hacminin zayıf seyretme eğiliminin Ekim ayı itibariyle sona ermiş olması da bu döneme ilişkin bir diğer olumlu gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. TCMB’nin almış olduğu faiz indirimi kararının piyasa faiz oranlarına yansımasıyla birlikte önümüzdeki dönemde reel sektördeki canlılığın devam etmesi öngörülmekle birlikte, döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketler ise maliyetler yoluyla ekonomik aktiviteyi baskılamayı sürdürecektir.