SAMEKS 2022 OCAK AYI VERİLERİ AÇIKLANDI

2022 yılı Ocak ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak 50,2 değerine yükselmiştir.

Endekste gözlenen bu ivme artışında önceki aya göre 1,6 puan artış kaydederek 53,0 değerine yükselen sanayi sektörü endeksi belirleyici rol oynarken, hizmet sektörü endeksi ise 1,7 puanlık artışına karşın 49,7 puanla bu dönemde de referans değerin altında seyretmeye devam etmiştir.

Bu dönemde sanayi sektöründe gözlenen artışta yeni siparişlerde gözlenen toparlanma etkili olurken, hizmet sektöründe ise önceki aya göre girdi alımlarındaki artışa karşın iş hacminin durgun görüntüsünün sürdüğü görülmektedir.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 50,2 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi; yeniden referans değerin üzerine yükselerek Ocak ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığa işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 53,0 seviyesine yükselmiştir.

Yeni siparişlerin önceki aya göre 3,5 puan artış kaydederek 53,1 puana yükselmesi, sanayi sektöründe gözlenen hızlanmanın belirleyicisi olmuştur.

Önceki aya göre 13,5 puan ivme kaybetmesine karşın 65,1 seviyesinde gerçekleşen girdi alımları, bu dönemde de olumlu görünümünü sürdürmüştür.

Bu gelişmeler neticesinde sanayi üretimi önceki aya göre 6,0 puan artış kaydetmiş, bununla birlikte 46,7 seviyesindeki alt endeks olumsuz görünümünü sürdürmüştür. 5,7 puan artış kaydederek 55,5 seviyesine yükselen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi bu dönemde mal tedarikinin önemli ölçüde hızlandığına işaret ederken; 5,0 puan artış kaydederek 45,5 seviyesine yükselen nihai mal stoku alt endeksi ise referans değer altındaki seyrini sürdürmüştür.

Bu dönemde istihdam alt endeksi önceki aya göre 3,9 puan artış kaydederek 55,8 seviyesine yükselmiş ve sanayi sektörü genelinde emek arz ve talebinin pozitif görünümü devam etmiştir. Böylece önceki aya göre 1,6 puan artarak 53,0 puana yükselen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, Ocak ayında sektör genelindeki artışın hız kazandığına işaret etmiştir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 Ocak ayında önceki aya göre 1,7 puan artarak 49,7 seviyesine yükselmiştir.

Bu gelişmede girdi alımlarının önceki aya göre 4,4 puan artış kaydederek 68,8 seviyesine yükselmesi etkili olurken, 2,9 puan azalarak 37,7 seviyesine yükselen iş hacmi alt endeksi ise olumsuz görünümünü bu dönemde de sürdürmüştür. 9,3 puan artış kaydederek 56,5 seviyesine yükselen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi mal ve hizmet tedarikinin Ocak ayında ciddi bir toparlanma kaydettiğine işaret ederken; 44,1 seviyesinde gerçekleşen nihai mal stoku alt endeksi ise negatif görünümünü sürdürmüştür.

İstihdam alt endeksi ise önceki aya göre 2,0 puan artış kaydetmiş olmasına karşın 49,2 puanla referans değerin altındaki seyrini sürdürmüş ve Aralık ayına ilişkin olumsuz görünümünü bu dönemde de sürdürmüştür.

Böylece geçtiğimiz ay 50 referans değerinin altına gerileyerek sektöre yönelik ivme kaybı sinyali veren Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, kaydedilen toparlanmaya karşın, Ocak ayında da durağan görüntüsünü sürdürmüştür.

YORUM:

Geride bıraktığımız yılın son ayında 50 referans değerinin altına gerileyerek olumsuz bir görünüm arz eden mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, Ocak ayında 50,2 seviyesine yükselerek ekonomik aktivitenin ivme kazandığına işaret etmiştir. Bu dönemde bilhassa yeni siparişlerdeki artışla birlikte sanayi sektöründeki toparlanmanın hızlanması dikkat çekerken, döviz kurunda istikrarın sağlanmasıyla birlikte sektördeki firmaların ön alımlarının da azaldığı görülmektedir. Hizmet sektöründe ise, önceki aya göre kaydedilen nispi toparlanmaya karşın Aralık ayında başlayan durağan görünümün Ocak ayında da devam ettiği gözlenirken; iş hacminde yaşanan daralmalar ön plana çıkmaktadır. Geçtiğimiz ay her iki sektörde de olumsuz seyreden tedarikçilerin teslimat süresi alt endekslerinin yeniden pozitife dönmesi ise, firmaların mal ve hizmet tedarikinde yaşadıkları aksaklıkların bu dönem itibariyle sona erdiğine işaret etmektedir.

SAMEKS 2022 OCAK AYI VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.