MÜSİAD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

MÜSİAD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

1- Kadın Kurulu Üyelik şartlarını belirten tüzük maddesi 5.2/5’dir. Dernek tüzüğümüzün, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce tetkik edilmesi neticesinde, tüzüğün 5.3 maddesinde belirtilmesi gerekmektedir. Son olağanüstü genel kurulunda değişiklik yapılmamış olmasına rağmen dernek tüzüğünün 4.6 maddesinde yer alan ‘…yerel ve ulusal TV kurup işletebilir.’ ibaresinin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce tetkik edilmesi neticesinde, ilgili tüzük maddesinden çıkartılması gerekmektedir.

2- MÜSİAD Tahkim Kurulu, tüzüğün 11. maddesinde belirtilmiştir. Tahkim Kurulunun Milletlerarası Tahkim şartlarına haiz olabilmesi için ilgili maddenin ihtiyaca uygun yenilenmesi, ayrıca tüzüğe 4.9 maddesinin eklenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen maddelere istinaden değişiklerin yapılması amacıyla 03.06.2022 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 21.06.2022 Salı günü Saat 10:00’da derneğimizin Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cad. No:4, Bakırköy/İstanbul adresindeki MÜSİAD Genel Merkezi'nde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28.06.2022 Salı günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul'a teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır.

Saygılarımızla,

Mahmut Asmalı

Genel Başkan
 

Genel Kurul Gündemi Aşağıdaki Gibidir:

a) Yoklama ve Açılış,

b) Dernek Başkanının Açılış Konuşması,

c) Başkanlık Divanının Seçilmesi ve Yetkilendirilmesi,

d) Dernek tüzüğünün 5.2, 4.6, 11. Maddelerinde değişiklerin yapılması ve Dernek tüzüğüne    4.9 maddesinin eklenmesine ilişkin genel kurulun onayına sunulması,

e) Dilek ve Temenniler,

f) Kapanış.