MÜSİAD’DAN TÜRKİYE’NİN DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINDA YER ALMASI SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK YOL HARİTASI

MÜSİAD Stratejik Araştırmalar Komisyonu ve Ekonomik Araştırmalar Birimi’nin katkılarıyla hazırlanan “Küresel Ekonomiyi Yeniden Düşünmek” başlıklı MÜSİAD 2022 Ekonomi Raporu, 1 Aralık 2022 Perşembe günü MÜSİAD Genel Merkez’de basına tanıtıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin, Stratejik Araştırmalar Komisyonu Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu, Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Prof. Dr. Mehmet Saraç ve Doç. Dr. Yusuf Dinç’in katılımlarıyla düzenlenen lansmanda, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması sürecini hızlandıracak yol haritasına yönelik somut tespitler ve öneriler konuşuldu.

Sözlerine Rapor’un hazırlanmasında katkıları bulunan Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. Mehmet Saraç, Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ve Doç. Dr. Yusuf Dinç’e de teşekkürlerini sunarak başlayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Türkiye’nin yerli ve milli ürün ve hizmet vizyonuyla üretimden ihracata, inovasyondan sürdürülebilirliğe kadar her aşamada açık ara öne çıkabilmesini hedeflemekteyiz. ‘Küresel Ekonomiyi Yeniden Düşünmek’ başlıklı ‘MÜSİAD 2022 Ekonomi Raporu’ ise bu amaca ulaşabilmek için MÜSİAD olarak belirlenen somut adımları, stratejileri ve gelecek vizyonunu içermektedir.” dedi.

Başkan Asmalı’nın Rapor kapsamında değişen ve dönüşen küresel ekonomi çerçevesinde Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasını hızlandıracağını ifade ederek açıkladığı 16 adet somut önerinin başlıkları ise şu şeklide sıralandı:

1)    Sektör Bazlı Stratejik Plan Takvimi Oluşturulmalı
2)    Önceliklerin Belirlendiği Sistematik Bir Yol Haritası Kurgulanmalı
3)    Ekonomi Bilim Kurulu Oluşturulmalı
4)    Finansta Bir Pazar Değil, Ev Sahibi Konumuna Gelinmeli
5)    Faizle Mücadele Programı
6)    Faizsiz Finans Kanunu
7)    Diğer Kanun ve Yönetmeliklerin De Gözden Geçirilmesi
8)    Zekât Toplama ve Dağıtma İşlemlerinin Finansal Sisteme Entegrasyonunun Sağlanması
9)    Defi Uygulamaları ve Neobank’ın Öne Çıkardığı Fırsatların Finans ve Katılım Bankacılığı Kapsamında Değerlendirilmesi
10)    İslami Finansal Çözümlerin Çeşitlendirilmesi
11)    KOBİ’lerin Finansman İmkânlarının Genişletilmesi
12)    Selektif Kredi Politikaları Sektör, Firma Ve Proje Bazlı Uygulanmalıdır
13)    İhracatı Artıracak Ticari Kredilere Yönelik Makro Ihtiyati Tedbirler Artırılmalıdır 
14)   
Ücretler Seviyesi Üretilen Gelirden Aldığı Pay Bağlamında Ele Alınmalıdır
15)    Katma Değerli Emeğe Yönelik Hukuki Altyapı Sağlanmalıdır
16)    Önümüzdeki Döneme Ilişkin Muhtemel Dezenflasyonist Etki Doğru Politikalarla Fırsata Çevrilmelidir

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı; MÜSİAD 2022 Ekonomi Raporu’nun iş dünyasına, politika geliştiriciler ve tüm ekonomik birimlere ortak menfaatler çerçevesinde sunduğu önerilerin, Türkiye ekonomisinin geleceğini şekillendirmesi temennisiyle sözlerine son verdi.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.