MÜSİAD GENEL BAŞKANI MAHMUT ASMALI: İNSANI ÖNCELEDİĞİMİZDE ÇEVREYE DOST ŞEHİRLERİMİZ OLUR

MÜSİAD tarafından "Türkiye Yüzyılında Şehirleri Fark Et, İnşa Et" temasıyla düzenlenen Türkiye İstişare Toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla MÜSİAD İzmir şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Akıllı şehirler kuralım ama şehirlerin kalbini ihmal etmeyelim. Tarihte olduğu gibi insan merkezli, erdemli şehirlerimiz olsun. İnsanı öncelediğimizde çevreye, doğaya, hayvanlara da dost yeşil şehirlerimiz olur" dedi. Etkinlik kapsamında ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik strateji planı ilk kez açıklandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu koordinasyonunda  düzenlenen Türkiye İstişare Toplantısı - TÜİT, "Türkiye Yüzyılında Şehirleri Fark Et, İnşa Et" temasıyla MÜSİAD İzmir şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Necip Nasır, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ve MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Cemil Yüksekdağ'ın açılış konuşmaları ile başlayan program, Gelenekten Geleceğe Şehirlerin İnşası paneliyle devam etti. 

Çevre ve şehircilik alanındaki gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı panelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, Ege Yapı & GYODER Yönetim Kurulu Üyesi İnanç Kabadayı, Mimar Sabri Paşayiğit, Megapol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sahip Selim Gökdemir ve İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil değerlendirmelerde bulundu.

"İnsanı öncelediğimizde çevreye, doğaya, hayvanlara da dost yeşil şehirlerimiz olur"

TÜİT Türkiye Yüzyılında Şehirleri Fark Et, İnşa Et Programında değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, akıllı ve teknolojik şehirlerin önemine değinirken, yeniden şekillenen şehircilik anlayışının kültürel ve geleneksel değerlerden uzaklaşmaması gerektiğini söyledi.

Başkan Asmalı, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası sahada toplam 165 şube ve irtibat noktasına ulaşan MÜSİAD, 13 binin üzerindeki üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla hem Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyor hem de yurt içi ve yurt dışında farklı iş birliklerinin geliştirilmesine önderlik ediyor. MÜSİAD, küresel bir iş birliği ve sermaye platformu olduğu kadar gücünü zengin medeniyet değerlerimizden ve Anadolu irfanından alan bir kalkınma hareketidir. Bu anlamda inşa etmek istediğimiz şehircilik anlayışının kadim medeniyetimizden ve zengin tarihimizden beslenmesi en büyük arzumuzdur. Ayrıca yakın tarihte gerek afetler gerekse çarpık kentleşme süreçleri gibi yaşananlardan ibret alarak hataların tekrar etmesinin önüne geçebiliriz. Yahya Kemal’in ifade ettiği gibi bizim ‘devlet kurma’ ve ‘askerlik’ dışındaki üç sanatımız ‘mimari’, ‘şiir’ ve ‘musiki’dir. Mimarideki standart belirleyen yüksek çizgimizi yeniden yakalamak ve örnek şehirler kurmak zorundayız. Akıllı şehirler kuralım ama şehirlerin kalbini ihmal etmeyelim. Tarihte olduğu gibi insan merkezli, erdemli şehirlerimiz olsun. İnsanı öncelediğimizde çevreye, doğaya, hayvanlara da dost yeşil şehirlerimiz olur. Şehirlerimizi teknolojik gelişmelerle donatalım ama şehirlerimizin ruhunu öldürmeyelim. Evimizden mahallemize, köyümüzden şehrimize, sergilediğimiz mimariyle aslında ruhumuzu, vizyonumuzu ve varlık anlayışımızı yansıtırız. Yeni nesiller de bu yansıttığımız mimariye göre şekillenir ve yüksek bir medeniyet atmosferinde gelişirler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye Yüzyılı’nda Şehirleri Fark Et, İnşa Et temalı bu toplantıyı bir farkındalık oluşturmak için tertip ediyoruz. Zira bizim köklü ve muhteşem tarihimizde olduğu gibi istikbalimiz için ideallerimiz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Şehircilik Şurası’nda ifade ettiği gibi 'Düzenli ama karakteri olmayan şehirleşme bizim idealimiz olamaz.'" 

"Her kesimin toplumsal sorumluluk bilinciyle süreçlere dahil olması gerekiyor"

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Cemil Yüksekdağ ise programda yaptığı konuşmada, her kesimin toplumsal sorumluluk bilinciyle süreçlere dahil olması gerektiğini belirterek, birlikte yol almak istediklerini vurguladı.

Yüksekdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bireyden aileye, aileden mahalleye, mahallelerden şehirlere giden süreçte yaşadığımız şehirleri hep birlikte, beraber oluşturuyoruz. Günümüzde her ne kadar pandeminin etkisi, kültürel ve teknolojik değişimlerle, birlikte yaşama kültüründen kısmen uzaklaşsak da insanın fıtratından ve kadim milletimizin kültürel kodlarından birlikte yaşamayı, sevinmeyi, üzülmeyi, başarmayı söküp atamayız. Yaşadığımız yüzyılda, yaşlanan dünyamızda, iklim değişikliği, depremsellik, tüketim toplumundan kaynaklı kısa ömürlü binalar, hızla değişen dönüşen ihtiyaçlar yaşadığımız mekanlardaki yenilenme süreçlerini zorunlu kılmaktadır. Bugün düzenlediğimiz TÜİT’in ana teması olan Fark Et, İnşa Et diyerek bireyden ziyade toplumsal bilinçlenmeye vurgu yapılması, her kesimin toplumsal sorumluluk bilinciyle süreçlere dahil olmasının gerekliliğinin vurgulanması hedeflenmiştir. MÜSİAD olarak biz de bu bilinçle 'Birlikte inşa ettiğimiz şehirleri yine yeniden birlikte inşa edebiliriz' inancıyla sorumluluk almak, birlikte yol almak istiyoruz."

MÜSİAD, Kentsel Dönüşüm Manifestosu ilk kez açıklandı

TÜİT Türkiye Yüzyılında Şehirleri Fark Et, İnşa Et Programı çerçevesinde ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarına yön verecek strateji planı ilk kez açıklandı. Kentsel Dönüşüm Manifestosu başlığı altında yayınlanan planda, "Devletin yol göstericiliği, özel sektörün dinamizmi, vatandaşın katılım ve gayretiyle geleceğin şehirlerini birlikte inşa edelim" denildi.

MÜSİAD’ın yayınladığı 10 maddelik Kentsel Dönüşüm Manifestosunda şu maddelere yer verildi. 

1) Kentsel dönüşümün şehirlerimizin kimliklerini kaybetmeden, güvenli, sürdürülebilir yaşam mekanları olarak gelecek nesillere bırakılması ve insanlarımızın hayatını güven altına almasındaki önemli rolünü fark ederek hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, kentsel dönüşümün siyaset üstü, yaşamsal ve güvenlik meselesi olduğunun farkında olarak, MÜSİAD‘ın kentsel dönüşüm politikalarımızın geliştirilmesi, uygulama süreçlerinin sağlıklı ve hızlı ilerlemesi konularında devletimiz tarafından yapılacak her çalışmaya destek sağlayacağımızı beyan ediyoruz.

2) Geldiğimiz süreçte ülkece edindiğimiz acı ve üzücü tecrübelerle artık doğaya karşı gelerek afete maruz kalan değil doğayı farke derek afeti yöneten bir şehircilik anlayışı ile hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz.  Başta doğaya, çevreye ve insana saygı ile hareket ederek, deprem ve İklim değişikliğinin yol açtığı afetlerde kentsel dönüşümün hızlandırılması, afetlerden önce tedbirlerin alınması gerekliliğine üyelerimiz ile birlikte destek verdiğimizi açıklıyoruz.

3) Tarihin biz Türk Milletine yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bu misyon ile devletimizin “Yeni Türkiye Vizyonu’yla medeniyetimizin izlerini taşıyan marka şehirlerini inşa edeceğiz” prensibine ülkenin en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olarak inanıyoruz ve sahip çıkıyoruz. MÜSİAD‘ın yurt dışı ve yurt içi tüm platformları ile farkındalık çalışmaları yapacağımızı beyan ediyoruz.

4) Kentsel dönüşümde insanımızın ihtiyaçlarını giderme amacının yanında şehircilik ve mimari yaklaşımlarımızda geleneği fark ederek geçmişi ve geleceği birbirinden ayırmadan hareket edilmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda medeniyetimizi yaşatan kültürel yapımızla, yöresel mimariye uygun, gelecek ihtiyaçlarını karşılayan ve hatıralarıyla, alışkanlıklarıyla, bağlılıklarıyla birlikte insanımızın yerinde olmasını sağlayan süreçleri yürütmeyi arzu ediyoruz.

5) Şehirlere göçün sağlıksız ve düzensiz yapılaşmaya yol açtığını görmekteyiz. MÜSİAD olarak ülkemizin dört bir yanında yatırım ve istihdam oluşturmaya, bölgesel kalkınmaya ve şehirlere göçün azaltılmasına destek veriyoruz.  Kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte şehirlerde meydana gelen gecekondulaşmanın ve çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılabileceğine inanıyoruz. Bu konuda planlı ve stratejik yaklaşımlarla kamu ve özel sektör iş birlikleri ile atılacak adımların destekçisi olacağımızı bildiriyoruz.

6) Son 20 yılda ülke genelinde 3 milyondan fazla konutun dönüşümü devlet eliyle sağlandı. Sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmaları ve üretilen sosyal konut projeleri bizleri memnun etmektedir. Devletimizin kentsel dönüşüm seferberliğinin sürdürülebilir bir şekilde artarak ilerlemesini MÜSİAD ailesi olarak desteklediğimizi beyan ediyoruz.

7) Atılan adımlarla, yapılan uygulamalarla, devlet kurumlarımızın özellikle de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve belediyelerimizin destekleri ile kentsel dönüşümün belirgin düzeyde yaygınlaştığını ve toplum bilinç düzeyinin pozitif seviyede arttığını görmekteyiz. Hızlanan süreçte kamu-özel sektör-vatandaş iş birliği ile gerçekleşen projeler ihtilaf konusu olabilecek birden fazla konuyu barındırması bakımından hukuki düzlemde kendine geniş bir gündem alanı oluşturmaktadır. Muhtemel ihtilafların öncelikle hakem heyeti ve arabuluculuk gibi mekanizmalar ile giderilmesini, gerekmesi halinde Kentsel Dönüşüm İhtisas Mahkemeleri kurularak bütüncül olarak ele alınmasını talep ediyoruz.

8) İlk Evim, İlk Arsam, İlk İşyerim Kampanyası ile dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik Sosyal Konut ve Yeni Evim Kampanyası ile orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik konut edindirme politikası ile devletimiz; sosyal devlet anlayışı ile vatandaşının yanında olduğunu göstermektedir. Ortaya konan iradeye değer verdiğimizi ve özel sektör aktörü olarak bu politikaya destek sağlayacağımızı açıklıyoruz.

9) Sosyal konut ve kentsel Dönüşüm hamlelerinin devlet ve vatandaş el birliği ile yapılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda devlet kontrolü ve garantisi İle kooperatif sisteminin iyileştirilmesi ve vatandaşın uygun krediye erişiminin arttırılması ile de taahhüt sisteminin geliştirilmesi, bu sayede hızlı çözüm sistemlerinin özendirilmesi gerekliliğine inanıyoruz.  Bu sistemlerin geliştirilmesi için MÜSİAD ekosisteminde çalışmalar yapacağız.

10) Devletin yol göstericiliği, özel sektörün dinamizmi, vatandaşın katılım ve gayretiyle geleceğin şehirlerini birlikte inşa edelim.