MÜSİAD VE İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

MÜSİAD ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliği ile Yüksek Lisans programları gerçekleştirilecektir. 3 alanda gerçekleştirilmesi planlanan programlar birçok uzman isim ve akademisyenden eğitim alma imkânı sunmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans programları uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim Detayları:

  • Program kontenjanı sınırlı olup başvuru tarihi önceliklidir.

  • Yeterli sayıda öğrenci başvurusu alınmaması durumunda program açılmayacaktır.

  • Tezsiz yüksek programlardan mezun olabilmek için 2 dönem boyunca toplam 10 dersin sınavından başarılı olup bitirme projesi yazılması gerekmektedir.

  • 4 yıllık bir yükseköğrenim kurumundan mezun adaylar; lisans not ortalaması dikkate alınarak programa kabul edilirler. Tezsiz Yüksek Lisans Programında ALES puanı istenmemektedir.

Programlar:

İşletme Yüksek Lisans Programı Tezsiz Uzaktan Eğitim (Kont: 15 Kişi)

İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerin İşletme alanındaki bilgilerle ve becerilerle uygulamalı olarak donatılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Programda yönetim, pazarlama ve üretim alanlarındaki zorunlu derslerin yanı sıra yönetim, pazarlama, finans ve insan kaynakları ve teknoloji yönetimi alanında seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Program, üniversitemizin alanında uzman ve tecrübeli akademik kadrosuyla, öğrencilerin teorik yaklaşımları, örnek olayları ve uygulamaları öğrenmelerini sağlar. Öğrenciler, küresel bakış açısı ile bilimsel çalışmaları ve gelişmeleri takip edebilirler. Ayrıca, bilimsel araştırma sürecini izleyerek, işletmelerin problemlerini çözebilmek için veri toplamayı, analiz etmeyi ve yorumlamayı öğrenirler.

İşletme(Uzaktan Eğitim) Tezsiz yüksek lisans programları 2 dönem boyunca toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları, Yönetim ve Organizasyon, Üretim ve Operasyon Yönetimi, Stratejik Pazarlama Yönetimi, Örgüt ve İnsan Davranışı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 6 zorunlu dersler yanında seçmeli havuzundan 4 ders seçilecektir. Öğrenciler 1 dönem boyunca 5 dersten sorumlu olacaktır.

Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı Tezsiz Uzaktan Eğitim (Kont: 20 Kişi)

Reel sektörde, kamuda ve bürokraside görev almakta olan insan kaynaklarının bilgi birikimlerine akademik bir formasyon kazandırmak en temel amaçlarındandır. Bilgilerini aynı alanda arttırmak ve sektörel bazda sanayi toplumunun gereklerini yerine getirmek üzere bilgi toplumunun fütüristik yaklaşımları ile vizyonlarını genişletmek, kendi kariyer planlarında bir yol haritası oluşturmayı amaçlamıştır.

Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz yüksek lisans programları 2 dönem boyunca toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Sanayi Politikaları, Teknoloji, AR&GE ve İnovasyon Yönetimi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 zorunlu dersler yanında seçmeli havuzundan 7 ders seçilecektir. Öğrenciler 1 dönem boyunca 5 dersten sorumlu olacaktır.

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı Tezsiz Uzaktan Eğitim (Kont: 20 Kişi)

Uluslararası Ticaret Uzaktan Eğitim programının esas gayesi uluslararası ticaret ve işletmeciliğin gerektirdiği temel ve teknik bilgileri aktarmaktır. Uluslararası ticaretin ulusal ve uluslararası düzlemde değişen ve gelişen dinamiklerini uluslararası ticaretin kuram ve birikimleri paralelinde çözümleyebilme, akademik bilgiyi uyarlayabilme, uluslararası ticari ilişkilerin çok yönlü, çok kültürlü ortamı ve bunun firmalara getirdiği olası politik ve ticari riskler karşısında ulusal, bölgesel ve küresel şartlara uygun yönetimsel ve finansal çözümlemelere ulaşabilme konularında en güncel bilgi, yetenek ve yetkinliklerle donatmaktır.

Uluslararası Ticaret Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek lisans programı 2 dönem boyunca toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Uluslararası Pazarlama, İhracat ve İthalat Yönetimi, Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararası Ticaret Politikaları, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 zorunlu dersler yanında seçmeli havuzundan 5 ders seçilecektir. Öğrenciler 1 dönem boyunca 5 dersten sorumlu olacaktır.


Eğitim Ücretleri

Program Ücreti: 39.000₺

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2023

ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Programların içerikleri ve müfredat ile ilgili ayrıntılı bilgiye ticaret.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


Bilgi için: Mustafa Halil Aydın | Ekonomik, Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Uzmanı

T: 0212 395 34 22 | mustafa.aydin@musiad.org.tr