KİMYA, METAL VE MADEN SEKTÖR KURULU TECRÜBE PAYLAŞIM TOPLANTISI

MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirilen Tecrübe Paylaşım Toplantısına  Genel Başkanımız Mahmut Asmalı, Hasan Büyükdede, Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Muhittin Can ve yönetimin teşrifleriyle düzenlendi.

Toplantı, sanayi alanındaki deneyimleri ve bilgilerin paylaşılmasını teşvik etmek amacıyla Hasan Büyükdede, sanayinin önemini vurgulayarak sektörün geleceği için işbirliği ve deneyim paylaşımının kritik olduğunu belirtti. Genel Başkan Mahmut Asmalı ise sektörün başarısının, birlikte çalışma ve bilgi alışverişi ile mümkün olduğunu vurguladı. Toplantı, sanayi arazileri üzerindeki gelişmeleri, teknolojik ilerlemeleri ve üretim süreçlerini ele aldı.Katılımcılar, farklı işletmelerin stratejilerini ve başarı hikayelerini dinleme fırsatı buldular.

Sektör temsilcileri, tecrübe paylaşımının önemini bir kez daha anladılar ve gelecekteki işbirliklerini geliştirmek için bu tür toplantıların devam etmesini istediler. Toplantı sırasında, Sanayi Sektörünün önemli bir sorunu olan eleman sıkıntısı da gündeme geldi. Katılımcılar, nitelikli iş gücü temininin zorluğu ve yetenekli çalışanların korunması gerekliliği üzerinde durdular.

Hasan Büyükdede, bu soruna çözüm arayışlarının hükümet tarafından desteklendiğini ve meslek eğitimi alanında yeni programların geliştirildiğini açıkladı.Sektör temsilcileri, işgücü piyasasındaki rekabetin arttığını ve yetenekli çalışanları çekmek ve elde tutmak için yeni stratejilere ihtiyaç duyulduğunu belirttiler. İşverenler, eğitim kurumları ve hükümet yetkilileri arasında daha yakın işbirliği yapmanın gerekliliği üzerinde fikir birliğine vardılar.

HASAN BÜYÜKDEDE, İSTANBUL'DAKİ SANAYİLEŞMENİN DEPREM SEBEBİYLE TAŞINMASINI GÜNDEME GETİRDİ

Konuşmasında, İstanbul’daki sanayileşmenin deprem risklerini göz önünde bulundurarak taşınması ve nakliye edilmesi gerekliliğini vurguladı. Büyükdede, İstanbul'un deprem bölgesinde yer aldığını ve bu nedenle büyük bir depremin olasılığının her zaman varlığını sürdürdüğünü belirtti. Bu bağlamda, sanayi tesislerinin deprem güvenliği açısından gözden geçirilmesi ve gerektiğinde taşınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sanayi tesislerinin taşınmasıyla birlikte, çevreye daha duyarlı ve güvenli bir şekilde yeniden inşa edilebileceğini ve böylece deprem sonrası hasarın en aza indirgenebileceğini vurguladı.

Sayın Hasan Büyükdede’ye Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Muhittin Can hediye takdim etti. Etkinliğe sponsor olan üye firmalara yetim hamilik sertifikası takdim edildi.