MÜSİAD VE TÜBİTAK ARASINDA BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZLİ İŞ BİRLİĞİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) İş Birliği Protokolü İmzaladı

 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) İş Birliği Çerçeve Protokolü İmza Töreni, MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi (MUST’23) etkinliğinde gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın refakatinde; protokolü TÜBİTAK adına Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal, MÜSİAD adına Genel Başkan Mahmut Asmalı imzaladı.Bilim ve teknoloji merkezli iş birliğini artırma hedefiyle yapılan iş birliği çerçeve protokolünün detayları şu şekilde:

  • Her iki tarafın yürüttüğü program ve çalışmalar kapsamında duyuru ve tanıtım desteği sağlanması, görüş ve öneri paylaşımı yapılması, TÜBİTAK destek programlarının başvuru, değerlendirme, destekleme ve izleme süreçlerinin etkinliğinin artırılması için ortak çalışma gruplarının oluşturulması ve iyileştirme önerilerinin getirilmesi,

  • MÜSİAD bünyesinde oluşturulacak Ar-Ge Destek Birimi aracılığı ile MÜSİAD üyelerine TÜBİTAK destek programlarının tanıtılması, güncellemelerle ilgili bilgilendirme yapılması, proje hazırlama ve sunma süreçleri ile ilgili eğitimler düzenlenmesi;

  • TÜBİTAK’ın iş birliği odaklı olarak yürüttüğü ve ortaklı başvuru gerektiren programlarında, MÜSİAD üyeleri arasından proje ortaklarının eşleştirilmesi, proje konsorsiyumlarının oluşturulması gibi faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesi;

  • Söz konusu faaliyetlerin koordinasyonun sağlanması amacı ile 3 (üç) TÜBİTAK temsilcisi ve 3 (üç) MÜSİAD temsilcisinden oluşan bir “Ar-Ge Performans Geliştirme Komisyonu” kurulması, iki toplantı arasındaki süre altı aydan uzun olmamak kaydıyla taraflarca belirlenen sıklıkta bir araya gelerek ortak faaliyetlerin planlanması ve izlenmesi.

  • Genç MÜSİAD üyelerinin TÜBİTAK’ın girişimcilik destek programlarına yönlendirilmesi için ortak bilgilendirme ve eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi,

  • Ar-Ge projesi çıktılarının ticarileşme performansının artması için karşılıklı bilgi alışverişi ile çözüm önerileri oluşturulması hedefleriyle çalışma yapılması.