MÜSİAD BOLU ŞUBESİ’NDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, Yerelde Sektörel Üye Geliştirme Komitesi Başkanı Mehmet Fatih Keçebir, Kültürel Marka Oluşturma Komitesi Başkanı Davut Altunbaş, Üye İlişkileri Komitesi Başkanı Faruk İbrahim Özbek, Kurumsal Destek ve Kontrol Komitesi Başkanı Tahir Tuluk, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan,  MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Kadir Şahin ve MÜSİAD Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa Kaplan,  MÜSİAD Bolu Şubesi hakkında geçtiğimiz günlerde basına yansıyan gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi

Basın Toplantısında konuşan Ahmet Şekerli şunları kaydetti:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 11 bini aşkın üyesi ve küresel ölçekteki teşkilat ağıyla ülkemizin en büyük ve en yaygın sermaye platformudur. 30 yıllık itibarlı ve vakur geçmişi, kuruluşundan bugüne milletinin ve devletinin hizmetine sunduğu tüm imkân ve faaliyetleriyle dünyanın en saygın ve aktif iş ve sermaye platformlarından biri haline gelen MÜSİAD, ismine yakışır bir şekilde müstakil kimliğini koruyarak hiçbir örgüt, yapılanma ve sair topluluklar ile ilişki ve bağlantı içine girmeden; özgür, özerk ve özgün hareketini tüm dünyada Türkiye’yi gururla temsil ederek sürdürmeye devam etmektedir.

Kurulduğu günden bu yana ülkemizin ve milletimizin refahı için gayretlerini sürdüren MÜSİAD, özellikle genç nesillerin iş dünyasına entegre olabilmesini ve erdemli ticaret hayatını benimsemesini öncelik haline getirmiş; bu anlayış doğrultusunda 2002 yılında Genç MÜSİAD’ı kurmuştur.

Türkiye'de 56, yurt dışında 26 temsilcisi ile ülkemizin en büyük gençlik yapılanmalarından biri olan Genç MÜSİAD, ülke ekonomisine ve sosyo-kültürel yapısına faydalı olabilme gayreti ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Söz konusu gelişmeler ışığında, Bolu Şubesinde vuku bulduğu iddia edilen konu, muhatapları arasında yaşanmış münferit bir hadise ve tamamen MÜSİAD iç işleyişi ile alakalı bir mevzu olup basım-yayın organlarında bahsi geçen örgütsel yapılanma ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Buna rağmen; gazetelerde ve diğer mecralarda hakkaniyetsiz ve art niyetli haberlerin yer aldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. İddia edildiği gibi Bolu Şubesi ile Genel Merkez arasında, Genç MÜSİAD Bolu başkanlığı konusunda herhangi bir ihtilaf yaşanmamıştır. 3 Aralık 2019’da genel merkezin önerdiği aday, şube başkanı tarafından kabul görmemiş, şube başkanı bu kişiyle çalışmak istemediğini belirtmiş, genel merkezden kendisine yeni bir aday önermesini istemiş ve bu aday konusunda da mutabık kalınmıştır.

MÜSİAD Bolu Şube Eski Başkanı Davut Uzun’un Genç MÜSİAD Şube Başkanlığı görevinden azledilmesinin Genç MÜSİAD Bolu Başkanlığı ile kesinlikle bir ilgisi bulunmamaktadır. Azil kararında, Bolu Şubesi’nin Genel Merkez’i hiçe sayan yaklaşımı, şubenin çalışma yetersizlikleri, üslup problemleri; Uzun’un MÜSİAD’ın kurumsal yapısına aykırı tutumu ve MÜSİAD’ın güçlü aile bağlarına zarar verecek davranışları etkili olmuştur.

MÜSİAD Tazelenme Süreci adı verilen yeni dönemde proje ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimsemiş ve Genel Merkez-Şube koordinasyonunu bu prensip çerçevesinde kurgulamıştır.

Bu anlayış doğrultusunda ne yazık ki MÜSİAD Bolu Şubesi, Genel Merkez’in belirlediği hiçbir proje ve çalışmaya katılmamış, MÜSİAD Bolu Şube Üyeleri, MÜSİAD’ın düzenlediği program ve etkinliklerden habersiz bırakılmıştır. MÜSİAD’ın ülkemizin ve Anadolu’daki firmaların gelişmesi için Bolu nezdinde planladığı plan ve projelere katkıda bulunmamıştır.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı görevinden alınan Davut Uzun, akabinde Genç MÜSİAD Bolu Şube Başkanlığı için ismi geçen Genel Merkez adayına haksız yakıştırma ve iftiralarda bulunmuştur.

MÜSİAD Şube Başkanı ve çeşitli yöneticilerin, bahsi geçen olayları çarpıtarak ve uydurma gerekçelerle basına sunması; sadece Şube Başkanının görevden alınmasına rağmen, bütün YK Üyelerinin görevden alınmış gibi lanse edilmesi, üyelerimizin de Genel Merkez’e başvurmadan söz konusu yalan haberlere inanması ve yanlış tutuma ortak olması, bizleri derinden üzmüştür.

Kuruluşundan itibaren MÜSİAD; ülkemizin geçtiği her zorlu dönemeçte, yazılan ve oynanan tüm komplo teorileri ve felaket senaryolarına karşın her daim umutlu, azimli ve çözüm odaklı yaklaşımları ile devletinin ve milletinin yanında bir tutum sergilemiş ve bu şekilde kendini tarih önünde ispatlamıştır.  İtibarı, geçmişi ile mukim Kurumumuza yapılan bu saldırıların, memleketimizin yeniden şahlandığı ve zor günleri geride bırakarak birlik ve beraberlik içinde yepyeni bir hikâye yazmaya hazırlandığı bu dönemde ve bilhassa MÜSİAD’ın destek ve çabalarının görünür şekilde ortaya çıktığı günlere denk düşen zamanlaması, manidardır.

MÜSİAD yönetim ve kuruluş ilkelerine yakışır bir şekilde sonuca bağlanan bu münferit hadiseyi, konunun tüm muhatapları dinlenmeden ve dahi tek taraflı ve yanlı bir şekilde kamuoyuna aksettirilmesi ne gazetecilik ahlakı ne de insani etik değerler ile bağdaşmaktadır.

Gazetecilik mesleğinin en önemli kriterlerinden olan “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” maddesi gereğince ele alınması gerektiğini belirtmek isteriz.

Bu vesile ile bir kez daha, söz konusu yalan haberi Genel Merkez’in görüşü almadan paylaşan gazetecilere, noterden istifasını alarak Genel Merkez Yönetimini zor durumda bırakmak isteyenlere ve şahsi sosyal medya hesaplarından asılsız ve mesnetsiz açıklamalarda bulunanlara karşı hukuki süreçlerin başlatıldığının altını çizmek isteriz.

MÜSİAD’a dolayısıyla Türkiye iş dünyasına zarar verebilecek haberlerin, bu maddeden hareketle, en doğru kaynak olan Genel Merkez’in bilgi ve görüşlerine başvurularak servis edilmesinin, söz konusu zararın ortadan kaldırılması adına elzem olduğunu hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz.