MÜSİAD OCAK AYI SAMEKS VERİLERİ YAYINLANDI

2020 yılı Ocak ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi İstanbul’da açıklandı. Buna göre SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 51,8 değerine geriledi.

2020 yılı Ocak ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 51,8 değerine gerilemiştir.

Ocak ayında endekste gözlenen bu azalışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 1,3 puan azalarak 50,2 seviyesine gerilemesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi ise 2,3 puanlık artışla 57,1 seviyesine yükselmiştir.

Sanayi sektöründe gözlenen artışta yeni siparişlerin ivme kazanması belirleyici olurken; hizmet sektöründeki ivme kaybında ise girdi alımlarının artış hızının düşmesi dikkat çekmektedir.

Böylece 50 referans değeri üzerindeki seyri devam eden mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi; geçtiğimiz yılın son çeyreğindeki olumlu görünümünü 2020 yılı Ocak döneminde de sürdürmüştür.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, 2020 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 57,1 seviyesine yükselmiştir.

Yeni siparişlerin önceki aya göre 4,3 puan birden artarak 57,2 seviyesine yükselmesi, bu dönemde sanayi sektörüne yönelik ivme artışında belirleyici rol oynamıştır.

Yeni siparişlerde gözlenen hareketlenmeye bağlı olarak, girdi alımları önceki aya göre 0,3 puan artarak 63,4 seviyesine yükselmiştir.

Bu gelişmelere bağlı olarak üretim alt endeksi önceki aya göre 5,7 puan artarak 59,0 seviyesine yükselmiş ve güçlü bir görünüm arz etmiştir.

Sektöre ilişkin nihai mal stokunun azalışı Ocak ayında da devam ederken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 51,7 seviyesine gerçekleşmiş ve olumlu görünümünü sürdürmüştür.

Bu dönemde sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların işgücü talepleri de artarak devam etmiş ve istihdam alt endeksinin önceki aya göre 3,3 puan artarak 55,9 seviyesine yükselmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde 57,1 seviyesine yükselen SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde göstermiş olduğu toparlanma eğilimini, 2020 yılı Ocak ayında güçlü bir şekilde sürdürmüştür.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 50,2 seviyesine gerilemiştir.

Bu dönemde önceki aya göre 1,8 puan azalarak 53,8 seviyesine gerileyen girdi alımları alt endeksi, hizmet sektörü endeksinin ivme kaybetmesinde belirleyici rol oynamıştır.

Girdi alımlarının artış hızının düşmesine paralel şekilde, iş hacmi alt endeksi de önceki aya göre 0,2 puan azalarak 49,6 seviyesine gerilemiş ve olumsuz bir görünüm arz etmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde, nihai mal stoku alt endeksi de önceki aya göre 5,7 puan birden azalarak 45,6 puana gerilemiştir.

Önceki aya göre 2,5 puan azalarak 48,0 seviyesine gerileyen istihdam alt endeksi de bu dönemde sektöre yönelik istihdam kaybı sinyalleri vermiştir.

Böylece, önceki aya göre ivme kaybetmiş olmasına karşın, 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdüren SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, Kasım 2019 döneminde başlayan toparlanma eğilimini sürdürmüştür.

YORUM:

2019 yılının son çeyreğini 51,3 puan ortalamasıyla kapatarak büyümenin seyrine dair güçlü işaretler veren SAMEKS, 2020 yılının ilk ayında da olumlu görünümünü sürdürmüştür. Bu dönemde 57,1 puanla son iki yılın en yüksek değerine yükselen SAMEKS Sanayi Endeksi, Bileşik Endekste gözlenen artışın öncüsü olmuştur. Önceki aya göre ivme kaybetmiş olmasına karşın, SAMEKS Hizmet Endeksi de 50 baz puanı üzerinde yer alarak sektördeki artışa işaret etmiştir. T.C. Merkez Bankası tarafından 2019 yılının Temmuz ayından itibaren alınan faiz indirimi kararlarıyla etkisini daha fazla hissettirmeye başlayan genişleyici para politikası, önümüzdeki dönemde de ekonomik aktivitenin canlılığını sürdürmesinde başat rolü oynayacaktır.