MÜSİAD 2020 MAYIS AYI SAMEKS VERİLERİ AÇIKLANDI

2020 yılı Mayıs ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 11,8 puan artarak 45,7 değerine yükselmiştir. 

Mayıs ayında endekste gözlenen bu artışta sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 19,7 puan artarak 47,9 seviyesine yükselmesi etkili olurken, hizmet sektörü endeksi de 7,0 puanlık artışla 43,9 seviyesine yükselmiştir.

Her iki sektörde gözlenen artışta da girdi alımlarında gerçekleşen hızlı genişlemenin etkileri gözlenirken; buna bağlı olarak sanayi sektöründe üretim, hizmet sektöründe ise iş hacmi ciddi bir şekilde ivme kazanmıştır. Bu gelişmelerle birlikte, Nisan ayında gözlenen endeks tarihinin en kötü seviyesinden hızlı bir şekilde uzaklaşıldığı kaydedilmiştir.    Buna karşın önceki aya göre 11,8 puan artarak reel sektördeki toparlanma sürecinin ivme kazandığı sinyalini veren SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değeri altındaki seyrini Mayıs ayında da sürdürmüş ve Mart ayında başlayan durgun görüntünün devam ettiğine işaret etmektedir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre 19,7 puan birden artarak 47,9 seviyesine yükselmiştir.  Bu dönemde yeni siparişlerin önceki aya göre 27,6 puan artarak 47,2 seviyesine yükselmesi, sanayi sektöründe gözlenen toparlanmada etkili olmuştur. Buna bağlı olarak, sektöre yönelik girdi alımları önceki aya göre 23,2 puan ivme kazanarak 52,0 seviyesine yükselmiştir.  Bu dönemde sektöre ilişkin nihai mal stokunun azalışı da hız kaybetmiş ve önceki aya göre 8,0 puan artan alt endeks 44,2 seviyesine yükselmiştir. Mayıs ayında sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların işgücü taleplerinde de nispi bir toparlanma kaydedilmiş ve söz konusu alt endeks önceki aya göre 3,9 puan artış kaydederek 43,3 seviyesine yükselmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak üretim alt endeksi önceki aya göre 27,7 puan birden artarak 45,8 seviyesine yükselmiştir. Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, önceki aya göre 19,7 puan artarak ciddi bir toparlanma görüntüsü vermiştir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 7,0 puan artarak 43,9 seviyesine yükselmiştir.  Bu dönemde önceki aya göre 19,7 puan artarak 51,7 seviyesine yükselen girdi alımları alt endeksi, hizmet sektörü endeksinin hızlı bir şekilde yükselmesinde belirleyici rol oynamıştır.  Satın alımlardaki artışa bağlı olarak, sektöre yönelik iş hacmi önceki aya göre 10,1 puan birden artarak 40,3 puan seviyesine yükselmiştir.  Önceki aya göre 1,8 puan artış kaydetmiş olmasına karşın 44,5 seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi, sektörde faaliyet gösteren firmaların mal ve hizmet tedarikinde gözlenen sorunların sürdüğüne işaret etmektedir.  Sektör genelinde gözlenen toparlanmaya karşın işgücü talebindeki azalış Mayıs ayı genelinde de sürmüş ve önceki aya göre 6,6 puan azalan istihdam alt endeksi 43,0 puan seviyesine gerilemiştir.  Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, Mayıs 2020 döneminde 7,0 puan artış kaydetmiş ve 43,9 seviyesine yükselmiştir.

YORUM:

Küresel ekonominin tamamında hem arz hem de talep yönüyle oldukça ciddi bir bunalıma neden olan Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkilerinin, Mayıs ayı itibariyle nispeten azaldığı görülmektedir. Bu dönemde imalat sanayi kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endekslerinde artışlar gözlenirken, tarihi dip seviyesinden hızlı bir şekilde uzaklaşan SAMEKS de reel sektördeki toparlanmayı teyit etmiştir. Ekonomi yönetimince alınan ve bu dönem itibariyle 260 milyar TL’yi aşan destek ve teşviklerin piyasalara olan olumlu etkilerinin, Haziran ayı itibariyle başlayacak olan normalleşme süreci ve sonrasında daha fazla belirginleşmesi beklenmektedir. Bu gelişmelerden hareketle SAMEKS’teki toparlanma eğiliminin önümüzdeki dönemde de süreceği ve yılın ikinci yarısı itibariyle Türkiye ekonomisinde ivmenin hızlı bir şekilde pozitife döneceği tahmin edilmektedir.