1 TEMMUZ 2020 İTİBARİYLE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ (İSG) KANUNU 50 ÇALIŞAN ALTINDAKİ “AZ TEHLİKELİ SINIFI” VE

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 1 Temmuz 2020 itibariyle 50 çalışan altındaki “Az Tehlikeli Sınıfı” ve “Kamu Kurumlarını” da kapsayacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 39 madde olarak, 2013 yılı itibariyle, tüm işverenleri ve çalışanları kapsayarak uygulanmaya başlanmıştır. Kanun içeriğinden 1 Temmuz 2020'de devreye girecek kısım; 50 çalışan sayısından daha az kişiyle az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmeler ile kamu kurumlarında, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden İSG-Katip ataması ile sürekli İSG hizmeti alınmasıdır.

Yukarıda bahsedilen yapıdaki tüm kurumlar için; aşağıda bazı başlıkları verilen İSG kanunu yükümlülükleri zaten 2013 yılından beri devam etmektedir;

1. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması

2. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması

3. Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları (Yılda 1)

4. Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması

5. Koruyucu donanım ve ekipmanların (KKD) belirlenmesi, tedariği, eğitimi, teslim tutanağı

6. İSG talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması

7. İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi

8. İşe giriş sağlık raporu alınması+ ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri ile işe – işyerine özgü diğer İSG gereklilikleri vs.

Tüm dünyada yeni bir risk ve acil durum olarak ortaya çıkan, COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında işyerlerinde alınacak kontrol ve önleme çalışmaları da İSG hizmet alanına girmektedir.

Tehlike Sınıfınızı Nasıl Öğrenirsiniz?

Az Tehlikeli Sınıflar; Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar, Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…)  Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb…

Tehlikeli Sınıflar; Dişçiler, Kuaförler, Film Yapım Şirketleri, kasaplar, ayakkabı ve mobilya gibi bazı fabrikalar…

Çok Tehlikeli Sınıflar; Yapı – İnşaat Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler…