MÜSİAD KADIN KOMİTESİNDEN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ MESAJI

MÜSİAD Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Öz'ün açıklaması şu şekilde:

Son yıllarda ulusal ve uluslararası kamuoyunda oluşan hassasiyet ve elde edilen kazanımlara rağmen, kadına yönelik şiddet, tüm dünyada günümüzün en büyük toplumsal yaralarından biri olmaya devam etmektedir.

Eğitim ve gelir düzeyinden bağımsız olarak toplumun her kesiminden kadının, sosyal yaşamın her alanında karşı karşıya kaldığı şiddet, yalnızca şiddet gören kadına yönelik bireysel yıkımlara yol açmakla kalmıyor, bir örgü şeklinde ortaya çıkan ekonomik, psikolojik ve sosyal sonuçları da doğuruyor. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, sadece şiddete maruz kalan kadına ve hatta sadece kadınlara indirgemek, kadınları yalnız bırakmak, uzun vadede ortaya çıkan sorunları yok saymak anlamına gelmektedir. Söz konusu problemlerin kangren olmadan çözülmesi ve toplumda mutlak, sürdürülebilir huzuru ve toplumsal eşitliği sağlamak adına son derece elzemdir. Kadına yönelik şiddetle mücadele birimizin değil, hepimizin sorunu ve bu sorunu çözmek hepimizin sorumluluğudur.

Bu duygu ve temennilerle; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, mutlu bireyler, uyumlu aileler ve refah bir toplumun inşası noktasında farkındalık oluşturmasını temenni ediyoruz.

MÜSİAD Kadın olarak, kadına yönelik şiddetin son bulması adına çalışmaya her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Müge ÖZ
MÜSİAD Kadın Komitesi Başkanı