MÜSİAD 2020 ARALIK AYI SAMEKS VERİLERİ AÇIKLANDI

2020 yılı Aralık ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 2,9 puan artarak 52,2 değerine yükselmiştir.

Endekste gözlenen bu artışta sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 8,5 puan artarak 55,8 seviyesine yükselmesi etkili olurken, hizmet sektörü endeksi de önceki aya göre 0,3 puan artarak 50,9 seviyesine yükselmiş ve Kasım ayına ilişkin olumlu görünümünü sürdürmüştür.

Sanayi sektörü endeksinde gözlenen artışta yeni siparişlerde gerçekleşen hızlı artış etkili olurken, hizmet sektörü endeksinde ise girdi alımlarının yüksek seyrini korumasına karşın iş hacmindeki durağan görüntünün devam ettiği görülmektedir.

Böylece Aralık ayında önceki aya göre 2,9 puan artarak 52,2 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerinde yer alarak almış ve bu döneme ilişkin reel sektördeki toparlanmaya işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki aya göre 8,5 puan artarak 55,8 seviyesine yükselmiştir.

Bir önceki aya göre 18,1 puan birden artış kaydederek 62,5 puana yükselen yeni sipariş alt endeksi, sanayi sektörü endeksinde gözlenen artışın belirleyicisi olmuştur.

Kasım dönemindeki ivme kaybını Aralık ayında da sürdüren girdi alımları, önceki aya göre 3,5 puan azalarak 37,8 seviyesine gerilemiştir. 

Yeni siparişlerin artış kaydetmesine karşın girdi alımlarının azalmasının, sektöre ilişkin nihai mal stoku alt endeksinin 4,4 puan azalarak 41,4’e gerilemesine neden olduğu görülmektedir.

Önceki aya göre 7,2 puan artarak 63,6 seviyesine yükselen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi, sektörün mal ve hizmet tedarikinde gözle görünür bir toparlanma olduğuna işaret etmektedir.

Sanayi sektörüne ilişkin istihdam alt endeksi ise önceki aya göre 0,7 puan gerilemesine karşın referans değerin üzerindeki seyrini sürdürmüş ve olumlu bir görünüm sergilemiştir.

Bu gelişmeler neticesinde sektöre yönelik üretim alt endeksi 5,1 puan artış kaydederek 52,9 seviyesine yükselmiş ve Temmuz 2020 döneminden beri ilk kez referans değerinde üzerinde yer almıştır.

Böylece önceki aya göre 8,5 puan artarak 55,8 seviyesine yükselen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, yılın son ayında ciddi bir toparlanma eğilimi göstermiştir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 50,9 seviyesine yükselmiştir.

Sektöre ilişkin girdi alımlardaki artış eğiliminin bu dönemde de sürdüğü gözlenirken, satın alım alt endeksi önceki aya göre 3,9 puan artarak 69,7 seviyesine yükselmiştir.

Bir önceki aya göre 2,8 puan artış kaydetmesine karşın 43,2 puanla referans değerin altında gerçekleşen iş hacmi alt endeksi ise sektöre yönelik durgunluğa işaret etmektedir.

Girdi alımlarındaki artışın sürmesine karşın iş hacminde gözlenen durgun seyir sektöre ilişkin stok artışını hızlandırmış ve nihai mal stoku alt endeksi önceki aya göre 5,7 puan artış kaydederek 47,3 seviyesine yükselmiştir.

Bu dönemde 52,3 seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise sektöre ilişkin mal ve hizmet tedarikine yönelik olumlu bir görünüm sergilemiştir. 

Önceki aya göre 5,7 puan artış kaydederek 58,2 seviyesine yükselen istihdam alt endeksi de sektör genelinde işgücü talebinin sürdüğüne işaret etmektedir.

Böylece önceki aya göre 0,3 puan artış kaydederek nispi bir hızlanmaya işaret eden Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, Kasım ayında başlayan toparlanma eğilimini Aralık ayında da sürdürmüştür.

YORUM:

Ekim ve Kasım aylarında 50 referans değerinin altında seyrederek yılın son dönemine yönelik olumsuz bir görünüm arz eden SAMEKS Bileşik Endeksi, Aralık ayında 52,2 seviyesine yükselerek 2 aylık aradan sonra yeniden 50 referans değerinin üzerinde yer almıştır.

Böylece çeyreklik 50,5 puan ortalaması ile Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret eden SAMEKS, son dönemde atılan parasal sıkılaştırma adımlarına karşın reel sektörde hareketliliğin devam ettiğini göstermektedir.