MÜSİAD 2021 OCAK AYI SAMEKS VERİLERİ AÇIKLANDI

2021 yılı Ocak ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 2,9 puan artarak 55,8 değerine yükselmiştir.

Endekste gözlenen bu artışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 3,7 puan artarak 55,3 seviyesine yükselmesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi ise önceki aya göre 2,2 puan azalarak 53,8 seviyesine gerilemiş ve Bileşik Endeksteki artışı sınırlandırmıştır.

Hizmet sektörü endeksinde gözlenen artışta girdi alımlarındaki güçlü seyrin iş hacmine olumlu yansıması etkili olurken, sanayide ise yeni siparişlerin artış hızının sert bir şekilde düşmesinin sektör genelindeki artışı yavaşlattığı görülmektedir.

Böylece yılın ilk ayında önceki aya göre 2,9 puan artarak 55,8 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerinde yer alarak almış ve reel sektördeki canlılığa işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2021 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 53,8 seviyesine gerilemiştir.

Yeni siparişler alt endeksinin önceki aya göre 11,6 puan birden azalarak 51,0 seviyesine gerilemesi, bu dönemde sanayi sektöründe yaşanan ivme kaybında belirleyici rol oynamıştır.

Önceki aya göre 4,8 puan artarak 57,9 seviyesine yükselen üretim alt endeksi ise Aralık ayında başlayan artışını sürdürmüş ve olumlu bir görünüm arz etmiştir.

Geçtiğimiz iki ay boyunca hızlı bir şekilde düşüşe geçen girdi alımları, Ocak 2021 dönemi itibariyle yeniden ivme kazanmış ve 15,3 puanlık artışla 53,8 seviyesine yükselmiştir.

Girdi alımları ve üretimdeki artışa karşın yeni siparişlerin ivme kaybetmesi, bu dönemde firmaların mevcut stoklarını eritmeye yönelmesine neden olmuş ve nihai mal stoku alt endeksi 6,8 puan azalarak 44,7
seviyesine gerilemiştir.

Sektöre yönelik işgücünde ise üretim ve girdi alımlarındaki artışın olumlu etkisi hissedilirken, istihdam alt endeksi önceki aya göre 13,9 puan birden artarak 57,1 seviyesine yükselmiştir.

Böylece önceki aya göre 2,2 puan azalmasına karşın 53,8 puanla referans değerin üzerinde seyreden Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, yeni yılın ilk ayında sanayide çarkların dönmeye devam ettiğine işaret
etmektedir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 3,7 puan artarak 55,3 seviyesine yükselmiştir.

Önceki aya göre 6,3 puan artış kaydederek 50,5 seviyesine yükselen iş hacmi alt endeksi, 5 aylık aradan sonra (Temmuz 2020’de 51,7 puan) yeniden referans değerin üzerinde yer almıştır.

Bu dönemde girdi alımlarındaki güçlü seyrin devam ettiği gözlenmiş ve satın alım alt endeksi önceki aya göre 0,4 puan azalmasına karşın 69,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Girdi alımlarındaki güçlü seyrin iş hacmindeki artışın oldukça üzerinde gerçekleşmesiyle nihai mal stoku alt endeksi önceki aya göre 7,3 puan artış kaydederek 55,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Önceki aya göre 2,4 puan ivme kaybetmesine karşın 56,6 puanla referans değer üzerindeki seyrini üst üste üçüncü ayına taşıyan istihdam alt endeksi sektöre yönelik olumlu görünümünü sürdürmüştür.

Böylece önceki aya göre 3,7 puan artarak 55,3 seviyesine yükselen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, önceki yılın Kasım döneminde başlayan olumlu görünümünü yeni yılın ilk ayında da sürdürmüştür.

YORUM:

Geride bıraktığımız yılın son ayında 52,8 puana yükselerek Türkiye ekonomisine yönelik pozitif sinyaller veren SAMEKS Bileşik Endeksi, yeni yılın ilk ayında da artış eğilimini sürdürmüş ve 55,8 seviyesine yükselmiştir. Referans değerin üzerindeki seyrine karşın önceki aya göre 2,2 puan ivme kaybeden Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, bu dönemde Bileşik Endeksteki artışı sınırlandırmıştır. Aynı dönemde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranının 0,2 puan azalarak yüzde 75,4’e gerilemesi, sanayi sektöründeki ivme kaybını teyit etmektedir. Üst üste üçüncü ayında referans değerin üzerinde yer alan Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ve sektörde 5 ay aradan sonra artış kaydeden iş hacmi ise Ocak ayında reel sektöre ilişkin en olumlu gelişme olarak dikkat çekmektedir.