MÜSİAD KADIN KOMİTESİ BAŞKANI MÜGE ÖZ'DEN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ AÇIKLAMASI

MÜSİAD KADIN KOMİTESİ olarak Türkiye’nin en büyük Sermaye Platformu olan MÜSİAD bünyesinde 2018 yılında resmen kurularak Türkiye’nin en yaygın ve kapsamlı İş Kadınları Örgütü olmanın haklı gururunu paylaşmaktayız. 

Gerek Merkez gerekse Yerel ve Global ağlarımızda yeniden yapılanan ve böylece hem Anadolu’da hem yurtdışında iş hayatı içinde aktif rol alan kadınlarımızı tek çatı altında toplamayı hedeflediğimiz teşkilatlanma çalışmalarımız, tüm hızıyla devam etmektedir. Bu şuurla bu 8 Mart Kadınlar gününde MÜSİAD KADIN olarak bu deklarasyonu tüm kamuoyu ile paylaşmanın haklı gururu içindeyiz:

1.    Her kadın anne olma içgüdüsü ve hakkı ile doğar. Annelik kutsaldır. Bu hak, onu iş hayatından koparamayacağı gibi onu ikinci sınıf vatandaş konumuna da getiremez. 

2.    Aile kurmak, kadın için bir tercihtir. Aynı zamanda toplumsal açıdan nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi adına elzemdir. Ancak aile kurumunun tüm yükü sadece kadının omuzlarına yüklenemez. Bir ailede annenin yükümlülükleri kadar çocuklar ve aile üzerinde erkeğin de sorumlulukları vardır.  

3.    Aile içinde yaşanan sorunların çözümü sadece kadında aranamaz. Onu ihmal eden, zaman zaman saadeti aile dışında bulan ve bu durumu, hayatın artan stresini atmak olarak bahanelendiren eş, haklı bir gerekçe ile af edilemez. 

4.    Aile içinde çocukların eğitim ve yönlendirilmesi sadece kadının omuzlarına bırakılamaz. Babalık müessesesinin sorumluluğunun erkek tarafından da idrak edilmesi gerekir. 

5.    Aile kurmak, çocuk sahibi olmak gibi kadının temel hak ve ödevlerinin, kadınları aşağılayan bir yaklaşım olduğunu topluma enjekte eden kasıtlı söylem ve politikalara karşı, kendi kültürel ve sosyal değerlerimizi korumak ve böylece nesillerimizi muhafaza etmek, temel vazifemiz olmalıdır. 

6.    Türk kadını güçlüdür ancak kimi zaman bunun farkında değildir. Türk toplumlarının ve devletlerinin her birinde ve her dönemde kadın, belirleyici bir unsur olmuş ve aynı zamanda aile müessesesi üzerinde de vazifelerini ihmal etmemiştir. Bilimden vakıf işletmeciliğine, ticaretten sanata, siyasetten askeri yapılanmaya kadar her alanda Türk tarihi, kadın zaferleriyle doludur. Bu gerçekleri, nesillerimize öğretmek ve onlara güçlü Türk kadını imajını yeniden hatırlatmak bir toplumsal görev olmalıdır. 

7.    İslam kültüründe kadın olgusu tıpkı Türk kültüründe olduğu gibi ön plandadır. Bunun en iyi örneğini Peygamber Efendimiz (sav) döneminde de görmekteyiz. Aynı şekilde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, kadını her daim gözeten, onu toplumun temel taşı yapan ve önceleyen ayetler ile bezelidir. Bu durumun tersini savunan görüşler ile mücadele etmek sosyal yükümlülüğümüz olmalıdır. 

8.    Kadının sadece belli alanlarda aktif olabileceği, diğer alanlarda ise akli ve fiziki yetersizlikleri nedeniyle geri durması gerektiği mantığının günümüz koşullarında ne denli bağnaz bir ifade olduğunun altı çizilmeli ve bunun için mücadele edilmelidir. 

9.    Kadının iyi eğitilmediği ve özgüveninin elinden alındığı bir toplumda şiddete meyilli ve potansiyeli düşük nesiller yetişeceği gerçeği unutulmamalıdır. Bu nedenle kadının eğitimine ayrıca önem verilmelidir. 

10.    Bir çocuğun ilk eğitiminin ve hayata karşı ilk temasının anneden geçtiği hatırlanmalı, bu nedenle annenin aile içinde yaşadığı fiziksel veya psikolojik şiddetin, ilerde şiddete eğilimli nesiller üreteceği unutulmamalıdır. 

11.     İletişim, insan ilişkilerinin başlaması ve gelişmesi adına temel yöntemdir. İki cins arasındaki sorunların çözümünde iletişimin önemi göz ardı edilmemeli ve hor görülmek yerine, kadın ile iletişim kanallarının sürekli açık bırakılmasına özen gösterilmelidir. 

12.    Her kadının annelik ya da eş olmak dışında ayrıca bir mesleğe sahip olmasının önü açılmalıdır. Hayatın zorlu koşullarında öz güvensiz ve her türlü sıkıntıya rağmen hiçbir çaresi olmadığı için giderek ezilen kadın nüfusunun kendi ayakları üzerinde duran birer birey olması daha fazla desteklenmelidir. 

13.    Ekonomik gelişim için atıl kadın nüfusunun istihdama kazandırılması ve kadınlarımızın kendi yetenekleri doğrultusunda işlere yönlendirilmesi ya da uygun şartlarda kooperatifleşme mantığı içinde kendi el emeklerinden maddi gelir elde etmelerinin önü açılmalıdır. 

14.    İş ortamında yetişmiş kadın istihdamının oranı artırılmalıdır. Kadınların fıtratları gereği işe ve iş yerine katacağı yetkinlikler ve zarafet göz ardı edilmemelidir. 

15.    Siyasette kadın gücü unutulmamalıdır. Ülke nüfusunun neredeyse yarısına yakınının kadın olduğu düşünüldüğünde kadın alt yapısının siyaseten bilinçli birer seçmen olarak eğitilmesinin önü açılmalıdır. 

16.    Kadınlarımızın aidiyet duygusunu ve sosyal kabul görme ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli STK faaliyetlerine katılımları ve buralarda yapacakları işler ile kazanacakları başarıların, onların zihinsel dünyalarında oluşturacağı yenilenme göz ardı edilmemelidir. 

17.    Kurumsal yapılar içindeki kadın emeği, kadın yönetimi ve kadın elinin kurumları nasıl tazelediği gerçeği göz ardı edilmemelidir. 

Biz MÜSİAD KADIN olarak;

Her 8 Mart Kadınlar Günü sonrası her şeyin aynı mantıkla devam etmesine hayır diyoruz. Kadın varlığının denkliği ilkesine katılmakla beraber bu denkliğin kadın aleyhine işletilmesine hayır diyoruz. Sözde verilen hakların uygulamada sürüncemeye alınmasına hayır diyoruz. Dini ve kültürel kodlarımıza uygun yaşama hakkımızın modern hayat kriterlerine uymama sloganıyla değerlerimizin yıpratılmasına hayır diyoruz. Her alanda başarılı olabilme gücümüzü genetik ve tarihi kodlarımızdan almamıza rağmen bunun göz ardı edilmesine hayır diyoruz. 

Biz MÜSİAD KADIN olarak;

Anne, eş, kardeş, çalışan, işveren, siyasetçi, bürokrat… adı her ne olursa olsun, hiçbirinin kadın olmaya engel ya da kadın olmanın tüm bunlara engel olmadığı bir dünyaya varız diyoruz. 

Daha fazla üretmek ve ülkemizin gelişmiş ülkeler standartlarına çıkması adına her mecrada çalışmaya ve üretmeye varız diyoruz.
 
Nitelikli anneler sağlıklı geleceği yetiştirir mantığıyla kızlarımızın her açıdan nitelikli bireyler olarak hazırlanmasına varız diyoruz. 

İnsan onuru ile bağdaşmayan geleneklerin gölgesinde yok olan hayatların, yeniden topluma kazandırılması adına öncelikle bu gelenekler ile mücadele etmeye varız diyoruz. 

Ailede varız, iş dünyasında varız, bilimde sanatta kültürde varız, yaşamın her mecrasında varız diyoruz. 

8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun. 

Müge Öz
MÜSİAD KADIN Başkanı