İnsan Kıymetleri

İnsan Kıymetleri Temel İlkelerimiz

İnsanı bir kaynak olarak gören yönetim anlayışına karşı insanı bir kıymet ve değer olarak gören İnsan Kıymetleri Birimimiz insan odaklı bir anlayışı temsil etmektedir. Bu bakımdan önceliğimiz insanı ve beklentilerini anlama esasına dayanmaktadır. Birimimizin temel amacı çalışanların ekonomik ve sosyal beklentilerine cevap verebilme ve çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı hazırlamaktır.

•    İnsan Kıymetleri seçme ve yerleştirme politikamızın temeli “liyakat ve ehliyet” prensibine dayanmaktadır.
•    İnsan Kıymetleri bakiyesine göre iş tanımı yapmak yerine, işin gereklerine ve yetkinlik analizlerine göre, çalışan seçimi yapılmaktadır. 
•    Çalışanların kurum içi kıdeminin yanında kurum dışı kıdemi de göz önünde bulundurulmaktadır.
•    Seçme ve yerleştirmede personelin/adayın eğitim alt yapısının yanında, tanımlı işlere yönelik ilgi ve becerileri de dikkate alınmaktadır.
•    Değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve kurumun başarılı çizgisini sürdürebilmek için sürekli gelişim şarttır. Çalışanlarımızın bilgi ve motivasyonu, ve takım ruhu içinde çalışmaları başarımızın temel taşlarını oluşturur. Çalışanlarımızı kurumumuzun sürekli gelişimine paralel olarak geliştirilmesi gereken en önemli kıymetimiz olarak görmekteyiz. 
•    Kurumumuzda hedeflerin, iş sonuçlarının ve kişisel yetkinliklerin birlikte ele alındığı etkin ve objektif bir değerlendirme amaçlı bir performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini paylaşmasına, performans değerlendirmede somut, ölçülebilir kriterlerin kullanılmasına imkan tanır. 
•    Her işin ve görevin MÜSİAD’a ait olduğu unutulmadan, birimler arasında yeni bir ilişki ve iletişim tanımı yapılıp yetkin bir şekilde çalışma sağlanmaktadır.

BAŞVURU YAP

İnsan Kıymetlerimize başvurmak ve CV bırakmak için aşağıdaki butona tıklayınız.

BAŞVURU YAP