MİSYON VE VİZYON

Stratejik Planlama, bir kuruluşun cesur bir vizyon tanımladığı ve tanımlanan bu geleceğe ulaşmak için amaç ve hedeflerle bir plan oluşturduğu bir süreçtir. İyi bir stratejik plan, o kuruluşun nereye gittiğini, nasıl başaracağını, kimin ne yapması gerektiğini ve stratejilerini nasıl gözden geçirip uyarlayacağını tanımlar.

Cesur bir vizyon ile 1990 yılında kurulan MÜSİAD, bugün dünyanın dört bir yanına yayılmış, binlerce üyesi ile yine dünyanın en yaygın iş adamları örgütlerinden biri hâline gelmiştir.

Her geçen gün artan etkisi, elden ele geçen disiplinli iş yapma ve yönetim tarzı ile nice gelecek on yıllara taşınacak vizyonunu geliştirmeye devam etmektedir. Kurulduğu günden bugüne stratejilerini geliştiren, stratejik planlarını inşa eden ve uygulayan MÜSİAD, her genel kurul sonrasında da değişen dışsal ve içsel faktörleri dikkate alarak stratejik planlarını gözden geçirmeyi bir stratejik duruş olarak yapmaktadır.

En sonuncusu 28 Nisan 2023 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Sayın Mahmut Asmalı Genel Başkanlığında oluşturulan ve yüzde 40’ı yenilenmiş yeni Yönetim Kurulu’nun da önceliği stratejik planın gözden geçirilmesi olmuştur.

Bu kapsamda 19-21 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Strateji Çalışma Kampı ile yoğunlaştırılmış bir süreç işletilmiş, kısa sürede gözden geçirme faaliyetleri tamamlanarak, organizasyonun tamamı için geçerli stratejik öncelikler, stratejik hedefler, ana faaliyetler ve alt faaliyetler bütçeleri ile belirlenmiş ve uygulamaya alınmıştır. Stratejik planlama sürecinin temel amacı, MÜSİAD bünyesinde bütün faaliyetlerin stratejik plan dahilinde gerçekleştirilmesini sağlamak, performans yönetimi ile de kurumsal kapasitenin geliştirilmesini ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulmasını sağlamaktır.

Kurumsal devamlılık açısından MÜSİAD bünyesinde yapılmış geçmiş çalışmalardan büyük ölçüde yararlanılmış, güncelliği devam eden analizler ve değerlendirmeler uyumlaştırılarak kullanılmıştır.

MÜSİAD'ın Misyon ve Vizyonu'nu açıklayan ve kurumsal devamlılık açısından MÜSİAD bünyesinde yapılmış geçmiş çalışmalardan büyük ölçüde yararlanılmış, güncelliği devam eden analizler ve değerlendirmeler uyumlaştırılarak kullanılmış olan MÜSİAD 2023-2025 Stratejik Plan Raporu'na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MÜSİAD 2023–2025 STRATEJİK PLAN RAPORU

14.000'İ AŞAN ÜYESİ İLE MÜSİAD

MÜSİAD'A ÜYE OL
60.000'E YAKIN İŞLETMEYİ TEMSİL EDEN

Yaklaşık 2.000.000 kişiye istihdam sağlayan

YURT İÇİNDE 84 İRTİBAT NOKTASI BULUNAN

Üyelerin sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurumlarına ileten

YURT DIŞINDA 81 FARKLI ÜLKE VE 95 NOKTADA

Toplamda 179 nokta ile hizmet veren bir sermaye platformudur.

MÜSİAD'DAN HABERLER
TÜMÜNÜ GÖR
İçerik Bulunmuyor!